Geneesmiddelen die constipatie veroorzaken


Hoewel de aandacht van mensen die lijden aan obstipatie vaak gericht op de keuze van effectieve geneesmiddelen voor de behandeling van constipatie en even belangrijk om alle geneesmiddelen die kunnen veroorzaken of verergeren constipatie kennen.

We praten over constipatie (of constipatie) iatrogene wanneer de aandoening volgt een medische of farmacologische. Er zijn veel gebruikte drugs betrokken bij het ontstaan ​​of verergering van constipatie, de belangrijkste daarvan zijn gegroepeerd per categorie en die voor het actieve bestanddeel in de onderstaande tabel. Schijnbaar paradoxale en opname in de lijst van een aantal geneesmiddelen die gebruikt worden voor de bestrijding van constipatie, zoals bepaalde vormen van laxeermiddelen; in feite, het misbruik van deze drugs - bijvoorbeeld wanneer genomen in hoge doses en gedurende lange periodes - echter hun doeltreffendheid laxerende verminderen verergering constipatie.


ANALGETICA Codeïne, buprenorfine, fentanyl, hydrocodon, hydromorfon, pethidine, methadon, morfine sulfaat, oxycodon, Oxymorfon, Tramadol
ANESTHETISCHE Gasvormige anesthetica
Eetlustremmende Amfetaminen
Anxiolytica Benzodiazepines
ANTACIDA Calciumzouten en aluminium (bv. Aluminiumhydroxide, calciumcarbonaat)
Antiaritmica Verapamil
Antibiotica SPECTRUM NIET gecompenseerd door PROBIOTICA
Anticholinergica Atropine
ANTICONVULSIVA / Anti-epileptica Bijv. Fenytoïne, carbamazepine, gabapentine, oxcarbazepine, pregabaline
ANTIDEPRESSIVA Tricyclische antidepressiva (amitriptyline, Doxepin, Imipramine), MAO-remmers
Antidiarrheal Loperamide
Antii-hypertensieve Clonidine, prazosine, methyldopa, Verapamil
Antimuscarinerge Procyclidine, Oxybutynine
Antineoplastische Derivaten van vinca (vinblastine, vincristine), dacarbazine
Anti-inflammatoire NSAID's (indomethacine)
ANTIOSTEOPOROTICI Calciumzouten
Antiparkinson Es. Levodopa, carbidopa, pergolide, bromocriptine, amantadine
Antipsychotica Fenothiazines
Antispasmodica Dicycloverine, hyoscine (scopolamine)
ANTIHISTAMINICA Anti-H1, difenhydramine
Antitussiva Derivaten van Codeine, bijv. hydrocodonbitartraat, chlorfeniraminepolistirex
Antiulcer Sucralfaat
BISMUTH
BLOCKERS ganglion Guanethidine
Calciumantagonisten Verapamil, diltiazem, nifedipine
Diuretica Benzotiazide, diuretica ijzerzouten (zoals ijzergluconaat, ijzersulfaat)
LIPIDENVERLAGENDE Cholestyramine, colestipol
Opioïden Zie analgetica
Sympathomimetisch Efedrine, terbutaline
Bariumsulfaat