Routes van toediening van een geneesmiddel


De keuze voor een route van toediening è erg belangrijk, wanté può invloed op het hele proces farmacokinetische molecuul geïntroduceerd in ons lichaam.

De keuze van hoe een medicijn toe te dienen hangt vooral af van het doel dat je moet gaan om te slaan met die specifieke werkzame stof; bijvoorbeeld in aanwezigheid van een cutane schimmelinfecties of allergie van de huid Andrà de toedieningsroute transcutane kiezen.

Ook moet je rekening houden met:

de doseringsvorm;

de snelheidà een bepaald effect (bijvoorbeeld tijdens spoedbehandeling, zoals enterale toedieningsroutes (oraal, sublinguaal, rectaal) bereiken Parenterale toedieningswijzen (Intravasculaire, intramusculaire, subcutane, intradermale) Ingeademd toedieningsweg Toedieningsweg transcutane

Er zijn andere toedieningsroutes zoals intradermale, intrathecale, intra-articulaire, intra-holte, intra-arteriële en transmuscolare.

De toedieningsweg wordt gebruikt voor intradermale allergietesten en het maximale volume voor injectie è van 0,1-0,2 ml.

De intra-arteriële toedieningsweg wordt toegepast in bijzondere gevallen, zoals wanneer je wilt hoge concentraties van het geneesmiddel in het bijzonder organen (bijv. Angiografie) te krijgen.

De intrathecale toedieningsweg betrekking op de injectie van de werkzame stof direct nelliquorche stroomt in de cerebrale ventrikels en omringt het ruggenmerg. Het geneesmiddel gemakkelijk toegediend dan de BBB (bloed-hersenbarrière). Deze straat è op grote schaal gebruikt in de chirurgische operaties die lokale verdoving (spinale of epidurale anesthesie).

ADMINISTRATIE VOOR OS

variabele absorptie, die afhankelijk van vele factoren
de effecten verschijnen na ten minste 45-60 minuten
è de manier waarop de meesteù Economisch

en meerù veiligheid

mogelijkheidà gebruik

VOORBEREIDING RETARD

de stukken moeten wakker en coöperatie
de onvolledige absorptie può het bereiken van de minimale effectieve concentratie niet toestaan
first-pass-effect

Rectale toediening

variabele absorptie en onvolledig heeft een latency van minder dan de actie via per os gedeeltelijke first-pass-effect

ADMINISTRATIE sublinguale

snelle absorptie effect verschijnt na een paar minuten

gebruikt in geval van nood

vermijdt de first-pass effect

adequate inname van het geneesmiddel
verhoogd risico op bijwerkingen

INTRAVENEUZE ADMINISTRATIE

100% absorptie onmiddellijke effecten die in noodgevallen kan worden geïnjecteerd grote hoeveelheden worden toegediend

irriterende stoffen verdund (KCl)

verhoogd risico op bijwerkingen
het infuus moet langzaam
niet geschikt voor olieachtige of onoplosbare

Intramusculair

Absorptie:
voor snelle waterige oplossingen
langzaam en langdurig voor slow release preparaten
kan worden gebruikt volumes matig
wordt gebruikt ter beheer
olieachtige stoffen
werkt niet als uw pc. È anticoagulanteerd pijn of necrose (zeldzame) met behulp van irriterende stoffen

ADMINISTRATIE SUBCUTAAN

absorptie:

voor snelle

waterige oplossingen

langzaam en langdurig voor langzame afgifte preparaten
è voor oplossingen onoplosbaar en voor de plant
pellet solide
niet geschikt voor grote volumes pijn of necrose (zeldzaam) met irriterende