Cel belangrijkste kenmerken van de cel


Inleiding en basisbegrippenKoolhydraten (of koolhydraten) zijn suikers; commerciële verbindingen (bestaande uit drie elementen: koolstof, waterstof en zuurstof). Vertegenwoordigen een reserve-energie en zijn het uitgangspunt voor de productie van andere organische verbindingen.

LIPIDEN: worden meestal aangeduid vetten en zijn ook te reserveren materialen en die bestanddelen zijn van cellulaire structuren.

aminozuren; bijdragen tot de opbouw van de structuren van verschillende organismen, hemoglobine, enzymen, hormonen (betreffende de harmonische coördinatie tussen de verschillende functies van het lichaam) antilichamen.

Nucleïnezuren: bestaan ​​uit een stikstofhoudende base (cytosine, verlegen, uracil, adenine en guanine), een suiker en fosfaatgroepen.


De cel: de celmembraan heeft een dikte 6-7 × 10 10m; de diameter van een cel è van ongeveer 15 mm en die van de kern è van ongeveer 5 mm.
De kenmerkende elementen van een cel:

  • Perinucleaire membraan: Definieert de kern;
  • Nucleolus: è gespecialiseerde deel van de kern;
  • Mitochondrion: è de stuwende kracht van de cel;
  • PeroxisomenZe zijn gespecialiseerde organellen in oxidatiereacties (gratis H2O2) en zijn zwart omdaté bevatten veel ijzer;
  • RibosomenZij worden in het endoplasmatisch reticulum en synthetiseren van eiwitten;
  • Endoplasmatisch reticulum: è ruw als het ribosomen bevat en glad als ze niet bevatten. Hier wordt een inwendige ruimte (lumen) waarin zij accumuleren eiwitten gesynthetiseerd;
  • Golgi Apparatus: è systemen bestaande uit blaren. Eiwitten, door middel van dit apparaat, hun bestemming bereiken zonder fouten.

Foto genomen van www.progettogea.comEen dochter cel è altijd gelijk aan een oudercel.


Het menselijk genoom è het gehele genoom van een individu en omvat zesenveertig chromosomen (drieëntwintig paren) gemiddeld uit 70.000.000 basenparen, zodat het gehele genoom bevat (46 × 70 miljoen) 3×109 basenparen en elk paar draagt ​​de lengte ongeveer 6-7 × 10-10.


Als wikkelt het DNA van elk chromosoom en lijn de zesenveertig moleculen die in de kern van een somatische cel die u krijgt tot een lengte van 2 m (elk chromosoom è ongeveer vier cm lang). Overweegt, dan is een man heeft 10000 mijlpalen van cellen, DNA totaal gaat om 20.000 miljoen km (de afstand tussen de zon en de maan è 200 miljoen Km)

Een chromosoom è een macromolecuul met een diameter van ongeveer 2×10-9 m en bevat een DNA-molecuul; het gen è een deel van het DNA (dwzè een gedeelte van een chromosoom) dat een volledige en specifiek voor bepaalde eigenschappen bevatà. Tegenwoordig weet je wat het hele menselijke genoomè u de volledige sequentie van de basen in het DNA, maar slechts enkele stukken DNA è gekregen een identiteità: U bepaalt welk deel van DNA overeenkomt met een bepaalde eigenschapà.


Er zijn ongeveer dertigduizend genen, maar een gen kanò zijn uitgedrukt op verschillende manieren, zodat deze è een voorspelling data.


EXPRESSIE: de informatie in een gen informatie leidt tot het verkrijgen van een eindproduct (eiwitsynthese).
TRANSCRIPTION: omzetting van de informatie in een gen informatie, in een keten van boodschapper-RNA door een enzym-systeem; messenger RNA van de kern naar het cytoplasma passeert waarin zijn opgenomen de ribosomen.

VERTALING: ribosomen synthetiseren het eiwit dat è het product van genetische expressie.

ENCODE: middelen om de boodschap te vertalen.


Een enzymsysteem, en vervolgens, door het proces van transcriptie, zet de door een gen informatie gedragen in een keten van messenger RNA en dà uit de vertaling.

Repliceren DNA betekent het boodschapper RNA kopiëren gedeelte van het DNA van belang.
De twee belangrijkste verschillen tussen DNA en RNA:

  • In RNA is ribose suiker, terwijl DNA deoxyribose;
  • De stikstofbasen in DNA: adenine, guanine, thymine en cytosine; terwijl in RNA uracil vervangt thymine.

De genen bevatten gewoonlijk één of meerù DNA-segmenten in hen, die niet coderen voor het eiwit; Deze fragmenten worden genoemd introns terwijl de segmenten codering genoemd exons.
Exons vertegenwoordigen het deel van het gen dat kanò uitgedrukt worden als de introns niet worden uitgedrukt.
Onder bepaalde omstandigheden wordt het gen tot expressie zonder introns, maar in andere omstandigheden kan de introns in exons worden verwerkt en bijgevolg uitgedrukt (dwzè kunnen coderen voor het eiwit).
Afhankelijk van de verschillende introns uitgedrukt, eiwitproducten zullen verschillende: een gen kan dusò worden uitgedrukt in verschillende manieren.
Er is een functionele overeenkomst tussen de verschillende producten van hetzelfde gen; zij gevenò, Een andere structuur, en om die reden worden in verschillende plaatsen.


De genetische informatie in elke cel van een organisme, è hetzelfde. Bijvoorbeeld, het DNA van een cel van de lever (hepatocyten) en het DNA in een cel van een spier (myocyten), è hetzelfde; een hepatocyt onderscheiden van een myocyten è de verschillende expressie van de genen in het DNA. In het algemeen, in een cel en sommige genen worden uitgedrukt in een andere cel, geplaatst in een ander deel van het lichaam, worden ze uitgedrukt in de andere.