Display #
Title Author Hits
, Creatinineklaring admin 82
Aambeien behandeling met THD methode admin 126
Aanhoudende Rhythm Slaapstoornissen Vigil admin 111
Abces admin 107
Abdominaal admin 81
Acarbose admin 105
Acromegalie admin 125
ACTH admin 286
Acute complicaties van diabetes admin 245
Addison ziekte oorzaken en behandelingen admin 228
Ademhaling ademhalingen per minuut admin 127
Ademtest te Sorbitol admin 193
Ademtest voor de diagnose van lactose-intolerantie admin 352
Aderverkalking admin 205
Aerofagia admin 118
Aging de lange weg naar duurzaamheid admin 76
Aging genetische testen en vroege diagnose admin 173
Aging nanotechnologie revolutie en kunstmatige intelligentie admin 100
Aging proteomics en gentherapie admin 81
AH1N1 varkensgriep vaccinatie admin 106
AIDS diagnose admin 248
AIDS symptomen en evolutie admin 79
AIDS, opportunistische infecties en tumoren admin 106
AIDS-behandeling en preventie admin 88
AIDS-zorg en behandeling admin 106
Albumine creatinine verhouding en eiwit in de urine creatinine admin 227
Alcohol en drugs admin 78
Alcohol tijdens de zwangerschap admin 98
Alcoholisme admin 213
Alcoholisme De analyse van het bloed te diagnosticeren admin 100
Alcoholverslaving hoe te herkennen admin 115
Aldolase admin 103
Alfa-foetoproteïne admin 92
Alfa-foetoproteïne zwangerschap admin 415
Alfuzosine admin 81
Alfuzosine bijwerkingen en contra-indicaties admin 115
Alkalische fosfatase ALP admin 103
Allendometrio kanker symptomen en de diagnose admin 226
Allendometrio kankertherapie en soppravivenza admin 86
Allendometrio tumor enscenering en de prognose admin 77
Allergische rhinitis admin 77
Allergische rhinitis morbiditeit geassocieerd met het admin 75
Alprostadil Caverject admin 163
ALT, SGPT of alanineaminotransferase admin 110
Aluminium hydroxide admin 322
Alvleesklierkanker behandeling admin 77
Alzheimer Definitie, symptomen, oorzaken admin 86
Alzheimer Diagnose admin 100
Alzheimer morfologie, Pathogenese en neurochemische aspecten admin 110
Amandelontsteking admin 107
Amebiasis admin 110
Amenorroe admin 78
Ammoniak, ammonia in het bloed admin 226
Amoxicilline admin 128
Amylase, ptyalin en de spijsvertering dellamido admin 89
Amyline admin 149
ANA antilichamen Nucleus admin 296
Anafylactische shock admin 89
Anafylactische shock eerste hulp, wat te doen en wat niet te doen admin 69
Anale fissuren admin 89
Anale jeuk admin 76
Anale kloven natuurlijke remedies admin 224
Andere symptomen van de ziekte van Parkinson admin 93
Andropauze admin 163
Andropauze symptomen admin 213
Andropauze Therapy dellandropausa admin 215
Anemias admin 71
Angina pectoris admin 186
Angina pectoris veroorzaakt dorigine admin 151
Angina pectoris, symptomen, diagnose, risicofactoren admin 274
Angiografie admin 164
Angioplastiek admin 257
Angst admin 93
Angst normaliteit of pathologie admin 98
Angst, stress en Back Scool admin 65
Angststoornissen admin 87
Anhidrose admin 104
Antacida admin 211
Antibiogram admin 161
Antibiotica admin 217
Anticonceptiepillen admin 107
Antidepressiva admin 104
Antidepressiva en Drug weerstand Analyse en Oplossingen admin 98
Antifosfolipidensyndroom Antifosfolipiden admin 220
Antilichamen tegen endomysium admin 266
Antilichamen tegen gliadine admin 218
Antipyretische nut en voorzorgsmaatregelen admin 238
Antitrombine III admin 128
Aortastenose admin 110
Apolipoproteïne B APOB admin 222
Appendicitis admin 91
Aquatic oefening tijdens de zwangerschap admin 70
Asbest admin 78
AST, GOT of aspartaattransaminase admin 138
Astigmatisme admin 98
Astma en Osteopathie admin 72
Astma medicijnen admin 136
Astma-aanvallen Aanvallen Dasma admin 105
Atherosclerose oorzaken en risicofactoren admin 238
Atherosclerose symptomen en behandelingen admin 107
Atherosclerose, het proces van atherosclerose admin 196
Atherosclerotische plaque of atheroomvolume Hoe en waarom u Shape admin 383
Atriumfibrilleren admin 240
Atrofische gastritis admin 96
Azotemia admin 82
Baarmoederhalsslijm admin 134
Bacillus cereus admin 333
Bacteriële cel admin 88
Bacteriële vaginose admin 86
Bacteriën lytische en lysogene cyclus admin 730
Bacteriën overbrengen genetische dellinformazione admin 101
Bacteriurie admin 79
Bakpoeder admin 284
Bariumklysma admin 89
Barrett-slokdarm admin 92
Basale ganglia, de striatum functies en neuropathologie van de ziekte van Huntington admin 317
Behandeling en verzorging van influenza AH1N1 varkens admin 201
Bekken ontstekingsziekte admin 99
Bekkenbodem admin 85
Belang van de bekkenbodem revalidatie admin 91
Benigne prostaathyperplasie admin 107
Benzodiazepines admin 301
Berberine admin 211
Berekenen van basaal metabolisme bij obese personen admin 251
Berekening en conversie Totaal Testosteron Gratis admin 764
Berekening LDL ideaal admin 208
Berekening weken zwanger admin 161
Berekeningen gal admin 109
Berekeningen gal symptomen en risicofactoren admin 98
Berekeningen galblaas galblaas admin 97
Beri beri admin 83
Bericht herpetische neuralgie admin 93
Beroerte Oorzaken en Soorten Stroke admin 240
Besmettelijk en infectieziekten admin 80
Betaine admin 183
Bevruchting admin 260
Bewegingen van de wervelkolom admin 154
Bigoressia Body Building en psychologie admin 62
Bijnierinsufficiëntie admin 367
Bijziendheid admin 109
Bipolaire stoornis admin 93
Blaaskanker admin 66
Blaaskanker diagnose en behandeling admin 242
Blaasontsteking bij zwangerschap admin 93
Bloed in de urine, hematurie admin 97
Bloed in het Toilet Paper admin 94
Bloed ureum en uremie admin 79
Bloedarmoede symptomen, diagnose, behandeling admin 259
Bloedbeeld admin 89
Bloedbeeld, bloedarmoede en ziekten admin 75
Bloeding admin 382
Bloedkweek admin 68
Bloedneus epistaxis admin 87
Bloedplaatjes en coagulatie admin 143
Bloedspuwing, hoesten en bloed, bloed en slijm admin 142
Bloeduitstrijkje admin 100
Bloedvergiftiging admin 146
BNP en NT BNP Bloed Analyse admin 221
Borborygmi admin 134
Borstkanker en zwangerschap admin 126
Borstkanker radiotherapie, chemotherapie en hormoontherapie admin 79
Borstkanker symptomen en chirurgische therapie admin 114
Borstvergroting admin 71
Borstvoeding admin 66
Botdensitometrie admin 124
Braakmiddel, emetica admin 251
Bradycardie admin 92
Brand SantAntonio Gordelroos admin 85
Brandwonden admin 114
Brandwonden, zorg en eerste hulp admin 76
Bromhexine admin 97
Bronchiale astma admin 65
Bronchiale astma Behandeling, drugs en Preventie van SMA admin 81
Bronchiale provocatietest met methacholine admin 98
Bronchiëctasieën en uitpuilende verwijding van de bronchiën admin 260
Bronchitis admin 151
Bronchoscopie admin 220
Bronchoscopie en uitvoeringsrisico's admin 363
Brucellose admin 101
Buikomtrek admin 149
Buikpijn admin 144
Buikvliesontsteking admin 88
Burnout-syndroom admin 92
Buteyko methode toegepast op kinderen met astma admin 73
C-reactief proteïne admin 76
CA 125 tumor antigen 125 admin 114
CA 15 3 15 3 tumor antigen admin 103
CA 19 9 als een tumor marker admin 456
Cachexie admin 180
Caffe, gezondheid en contra-indicaties admin 77
Calprotectine in feces admin 666
Campylobacter admin 222
Candida diagnose en therapie admin 182
Candida en candidiasis admin 81
Candidiasis admin 102
Cannabinoïde-receptoren admin 184
Cannabis en Cannabinoïden en effecten van marihuana admin 213
Carcinoembryonic antigeen CEA embryonale admin 86
Carotisstenose admin 253
Catarre admin 76
Categorieën van antibiotica admin 158
Cellulitis en schoeisel admin 85
Ceruloplasmin admin 143
Cervixinsufficiëntie, Korte Cervix admin 249
Chlamydia Chlamydia Chlamydia admin 96
Cholera admin 95
Cholestase admin 98
Cholesterol en menstruatiecyclus admin 171
Cholesterol en triglyceriden admin 192
Cholesterol Hypercholesterolemie admin 130
Cholesterol in Menopauze admin 86
Cholesterolwaarden admin 219
Chondroprotecting admin 213
Chromogranine admin 110
Chronische prostatitis, nonbacterial prostatitis admin 103
Cimetidine admin 138
CK MB Creatine kinase MB admin 130
Claritromycine admin 368
Claudicatio intermittens admin 165
Clostridium difficile admin 146
Cocaïne in de urine, hoe en hoe lang het tracks admin 91
Codeine admin 156
Coeliakie en Schildklier admin 214
Colestyramine Questran admin 200
Colitis ulcerosa admin 215
Colitis ulcerosa behandeling en dieet admin 179
Colon Cancer admin 96
Colonoscopie admin 86
Colposcopie admin 99
Colposcopie lezen en interpreteren admin 308
Coma ethyl admin 76
Combat constipatie met natuurlijke remedies admin 76
Combinatietest in de zwangerschap admin 118
Complicaties Mexicaanse griep AH1N1 admin 100
Complicaties van diabetes op lange termijn admin 244
Condom admin 332
Condoom Waarschuwingen, Voordelen, nadelen admin 295
Conization admin 290
Constipatie bij zwangerschap admin 193
Constipatie remedies en behandeling van kind admin 86
Contactlenzen en sport admin 76
Contrastmiddelen admin 172
Coombs admin 188
Coombs-test in de zwangerschap admin 1003
Coombs-test positief en profylaxe bij zwangerschap admin 406
COPD Chronische obstructieve longziekte admin 219
COPD incidentie en preventie admin 238
COPD-zorg en behandeling admin 212
Coproculture admin 93
Coronaire bypass admin 95
Corpusculaire indices MCV MCH MCHC admin 156
Cortisone admin 243
Coumadin bijwerkingen admin 271
Coumadine dieet en voeding admin 186
Coumadine dosering en de wijze dassunzione admin 229
Coumadine warfarine admin 173
Creatinine admin 74
CT computertomografie admin 303
Curare admin 217
Cure Lupus erythematosus admin 179
Cure onvruchtbaarheid admin 153
Cursussen bij bevalling admin 177
Cursussen bij de bevalling deel admin 159
Cursussen bij de bevalling het derde deel admin 191
Cursussen bij de bevalling van deel vier admin 172
CVS admin 248
CVS, indicaties en resultaten admin 265
Cystatine C admin 84
Cyste admin 114
Cystic Fibrosis admin 292
Cystic Fibrosis diagnose en therapie admin 209
Cystitis behandeling, diagnose en preventie admin 184
Cystoscopie admin 99
Cytomegalovirus admin 95
Cytomegalovirus en Zwangerschap admin 266
D-dimeer admin 409
Darmgassen admin 96
Darmkanker symptomen en de diagnose admin 235
Darmobstructie admin 104
Darmparasieten admin 88
Darmpoliepen admin 140
Darmzweren admin 106
De adem die geneest admin 82
De anticonceptiepil en bloeddruk admin 91
De anticonceptiepil en cholesterol admin 199
De bof admin 97
De glucose meter admin 211
De ontwikkeling dellembrione foetus admin 186
De Rook Tabak altijd Radioactive admin 90
De slaap van de pasgeborene admin 67
De ziekte van Crohn te genezen admin 90
De ziekte van Graves admin 253
De ziekte van Huntington of ziekte van Huntington admin 250
Dellembrione en de ontwikkeling van de foetus admin 233
Depressie Symptomen admin 84
Depressieve stoornissen depressieve episode admin 83
Derde trimester van de zwangerschap admin 186
Dermatitis admin 143
Diabetes en erectiestoornissen admin 81
Diabetes insipidus admin 97
Diabeteszorg admin 161
Diabetische ketoacidose admin 212
Diabetische nefropathie admin 91
Diabetische nefropathie Oorzaken en Pathofysiologie admin 78
Diabetische nefropathie Symptomen en Therapie admin 84
Diagnose en behandeling gastro oesofageale reflux admin 197
Diagnose en behandeling van Hashimoto admin 214
Diagnose Lupus erythematosus admin 239
Diagnose van de ziekte van Parkinson admin 123
Diagnose van pancreaskanker admin 340
Diarree admin 76
Diarree en Antibiotica admin 168
Diarree oorzaken en behandeling admin 90
Dieet en PMS admin 251
Digitaal rectaal onderzoek van de prostaat admin 165
Dioxine admin 73
Diuresis admin 197
Doorlichting admin 92
Douches admin 79
Down Syndroom admin 238
Doxazosine admin 81
Doxazosine contra-indicaties en bijwerkingen admin 113
Droge mond admin 75
Drugs admin 77
Druk in Zwangerschap admin 182
Ductaal carcinoom in situ lobulair carcinoom in situ admin 80
Duo-test in de zwangerschap admin 184
Dutasteride admin 91
Dutasteride bijwerkingen en contra-indicaties admin 300
Duur van de zwangerschap admin 97
Dwerggroei admin 124
Dysbiose admin 78
Dysbiose zorg, supplementen en behandeling admin 87
Dysenterie admin 88
Dysthyme stoornis admin 86
Echo Doppler en kleur Doppler Eco admin 225
Echografie toepassingen admin 320
Echografie van de prostaat admin 81
Een tekort aan magnesium Magnesium supplementen admin 237
Eerste en tweede helft van de zwangerschap admin 201
Eetlustremmende drugs en supplementen Eetlustremmers admin 373
Eetlustremmer medicijnen en supplementen anti-honger admin 280
Effecten van drugs admin 88
Effecten van een lage suiker dieet, veel vet, low-calorie preventie van HVZ admin 220
Efficiëntie en effectiviteit en betekenis verschillen admin 166
Eitjes eicellen admin 290
Eiwitten in de urine admin 91
Elastase elastase 1 in de ontlasting admin 1916
En cardiale troponine troponines admin 103
Endometriose admin 87
Endometriose Care Therapy admin 84
Endometriumkanker admin 90
Endometriumkanker spread admin 78
Endotheline en endotheline admin 77
Epilepsie admin 110
Erectiestoornissen admin 101
Escherichia coli admin 88
Escherichia Coli en Ziekten Voedsel admin 172
Escherichia coli urine admin 73
Esomeprazol admin 99
Esophagitis diagnose en behandeling admin 198
ESR bloedonderzoek admin 131
Eten en gastro-oesofageale reflux admin 150
Eten en PMS admin 87
Eten en winderigheid admin 97
Eutirox admin 235
Examens tijdens de zwangerschap admin 192
Exercise Testing admin 74
Exit dallanoressia met sport admin 78
Expectorantia admin 87
Exsudaat admin 200
Exsuderende admin 113
Extrasystolen admin 188
Ezetimibe admin 189
Familiaire hypercholesterolemie admin 221
Famotidine admin 205
Farmacologische behandeling van de ziekte van Parkinson admin 142
Fecale impactie admin 845
Fecale occult bloed admin 362
Fendimetrazine admin 94
Fenfluramine admin 204
Fentanyl Fentanyl admin 81
Fenylpropanolamine admin 207
Feochromocytoom admin 315
Ferritine admin 102
Fibraten en cholesterol admin 172
Fibrin admin 71
Fibrinogeen, fibrinogeen admin 160
Finasteride admin 97
Finasteride bijwerkingen admin 105
Finasteride dus duso en contra- admin 226
Fobieën admin 92
Foetaalhemoglobine admin 86
Foliumzuurdeficiëntie foliumzuur admin 227
Folliculaire fase admin 149
Frequent urineren urineren vaak admin 88
Fytosterolen bijwerkingen en gevaren voor de gezondheid admin 232
Galactosemie admin 319
Galblaasstenen lever zorg en behandeling admin 113
Gamete intrafallopian overdracht admin 121
Gamma glutamyl transferase GGT admin 92
Gastritis Natuurlijke Remedies admin 88
Gastro-oesofageale reflux admin 90
Gastro-oesofageale refluxziekte GERD admin 90
Gastroscopie admin 391
GCT en OGTT in de zwangerschap bloedglucosecurve admin 235
Geboortegewicht admin 171
Geelzucht bij zwangerschap admin 178
Gele huid admin 315
Geneesmiddelen tegen hoge cholesterol admin 199
Geneesmiddelen voor koorts bij kinderen admin 83
Genezen en behandelingen de ziekte van Alzheimer admin 109
Genitale letsels productieve noncancerous admin 99
GERD symptomen en complicaties admin 97
Geslacht en Zwangerschap admin 176
Geslachtsziekte risicofactoren, behandeling en preventie admin 85
Gestoorde nuchtere glucose en prediabetes admin 163
Geur van uitwerpselen admin 88
Geur van urine admin 95
Gewicht zwanger admin 251
Gewichtstoename van pasgeboren admin 155
Gezwollen enkels admin 75
Gezwollen gezicht gezwollen gezicht admin 73
Giardia Giardiasis admin 77
Gigantisme admin 233
Glaucoma admin 75
Glomerulonefritis admin 229
Glomerulonefritis oorzaken en therapie admin 382
Glucose in de urine admin 196
Gonorroe admin 92
Granulocyten admin 134
Groei gewicht zuigelingen en kinderen admin 333
Groei kind admin 150
Groei percentielen admin 107
GTP GOT transaminase AST ALT admin 147
Gymnastiek oculaire visuele training admin 92
Gymnastiek oog admin 86
Gymnastiek oog oefeningen voor de ogen admin 107
Gymnastiek zwanger admin 229
H2-antagonisten Ranitidine admin 106
Haar Ringworm Ringworm Tinea capitis van kinderen admin 88
Haemophilus influenzae admin 292
Hakken admin 82
Hakken en gezondheid admin 79
Hakken en houding admin 182
Halitose admin 77
Haptoglobin admin 95
Harsen Galzuurbinders admin 305
Hart- en vaatziekten admin 207
Hart-en vaatziekten en stofwisselingsziekten admin 295
Hartaanval diagnose en behandeling admin 106
Hartaanval risicofactoren en complicaties admin 228
Hartkleppen admin 176
Hartritmestoornissen admin 266
Hartslag in de zwangerschap admin 94
HE4 en Kanker allOvaio admin 88
Helicobacter pylori admin 95
Helicobacter pylori antigenen in de ontlasting admin 192
Helicobacter pylori antilichamen Bloedtesten admin 218
Helicobacter pylori Contagion en symptomen admin 92
Helicobacter pylori Diagnose en Behandeling admin 220
Helicobacter pylori pathogeniteit admin 97
Hemochromatose admin 74
Hemoglobine admin 97
Hemoglobine A2 admin 101
Hemoglobine in de urine Hemoglobinuria admin 273
Hemoglobineglycaat admin 246
Hemoglobineglycaat en betrouwbare admin 212
Hemopexin admin 81
Hemorragische cystitis admin 446
Hemosiderin admin 95
Heparine admin 177
Herpes infecties bij zwangerschap, waterpokken, HPV, HIV admin 117
Het HIV-virus admin 82
Het lot van de verovering van zijn individualiteit admin 70
Het stinkt van voeten admin 76
Het syndroom van Down screening en testen in de zwangerschap admin 205
Het verzamelen van urine cultuur voor admin 96
Het voorkomen van atherosclerose cholesterolverlagend dieet, calorie iperglucidica VS vet dieet, laag suiker admin 140
Highlander syndroom ziekte van boven de 40 jaar nostalgische gioventugrave admin 110
Hobbels admin 99
Hoe om de symptomen te herkennen Boulimia admin 92
Hoge amylase in het bloed of urine admin 304
Hoge bilirubine, hyperbilirubinemie admin 77
Hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap admin 119
Hoge koorts wat te doen admin 105
Hoge triglyceriden, hypertriglyceridemie admin 157
Hond bijten, wat te doen als u bent gebeten door een hond admin 73
Hoofdomtrek admin 714
Hormonale regulatie van Fase Folliculaire admin 91
Hormonen en de menopauze, hormonale veranderingen in de menopauze admin 197
Hormonen in de zwangerschap admin 199
HPV en cervicale kanker van de baarmoeder admin 81
HPV-infecties Contagion, Frequentie, risico's admin 107
HPV-test HPV-DNA-test admin 265
Huisstijlen diagnose van atypische slikken admin 297
Hygiëne admin 171
Hypercalciëmie admin 76
Hypercapnie admin 141
Hyperglycemie admin 217
Hyperhidrose admin 101
Hyperinsulinemie admin 85
Hypernatriëmie admin 141
Hypernatriëmie hypovolemische, normovolemische, hypervolaemic admin 141
Hypernatriëmie Symptomen en Therapie admin 101
Hyperparathyreoïdie symptomen en de diagnose admin 289
Hyperparathyroïdie admin 237
Hyperprolactinemie admin 285
Hyperthyreoïdie admin 228
Hypnose en vrouwelijke problemen admin 85
Hypnose en zwangerschap admin 117
Hypocalciëmie admin 103
Hypochlorhydria admin 296
Hyponatriëmie en sport admin 94
Hypothyreoïdie admin 224
Hysterectomie admin 95
Ijzer en Power admin 87
Ijzergebreksanemie admin 68
Ijzeropname admin 178
Ijzertekort admin 229
Immuunrespons van de sporter admin 79
Immuunsysteem en lichaamsbeweging admin 79
Implicaties van de praktijk van de gezondheidszorg-fitness admin 75
Impotentie drugs Viagra Cialis Levitra admin 91
In vorm na de bevalling admin 230
In vorm na de bevalling tweede deel admin 108
In vorm na de bevalling van derden admin 135
Incompatibiliteit moederlijke foetale admin 210
Indeling van contrastmiddelen admin 233
Infant constipatie, obstipatie kindje admin 70
Infarct admin 244
Infecties bij zwangerschap admin 75
Infecties in de sport admin 75
Infecties in zwangerschap syfilis, gonorroe, chlamydia admin 117
Infiltratie van Cortisone admin 120
Infiltraties van hyaluronzuur admin 159
Inflammatoire darmziekte admin 83
Instorten en hoe om te sporten in te grijpen admin 75
Instorting en sport admin 83
Instorting en training admin 84
Insuline en insuline langzaam admin 147
Insuline insuline-curve admin 982
Insuline-afhankelijke diabetes en diabetes insulinoindipendente admin 188
Insulineresistentie, insulineresistentie admin 179
Insulinoma admin 73
Intestinale griep admin 86
Intestinale infarct admin 402
Intrapartum admin 188
Invloed admin 91
Inzameling van urine in 24 uur admin 78
Ischemische hartziekte admin 336
Ischemische hartziekte in het kort admin 215
Ischemische hartziekte pathofysiologie admin 179
IVF admin 261
Jeuk in zwangerschap admin 206
Jicht en hyperuricemie admin 92
Jodium 131 radioactief jodium en de schildklier admin 248
Kaliumdeficiëntie kaliumsupplementen admin 224
Kater, kater remedies en door te geven admin 85
Katheter admin 203
Kaukasisch, Kaukasiërs admin 199
Keeluitstrijkje admin 93
Ketonen in de urine admin 72
Kinkhoest admin 82
Kleplijden Ziekten van de hartkleppen admin 706
Klierkoorts admin 133
Klinefelter-syndroom admin 331
Klisteer admin 93
Knokkelkoorts admin 133
Koffie en cafeïne voordelen en risico's van de koffie admin 67
Koffie, cafeïne, gastritis en maagzweren admin 82
Koliek admin 263
Koliek admin 217
Koorts bij kinderen admin 97
Koortsblaasjes admin 85
Kortademigheid admin 297
Koude handen, koude voeten admin 94
Krampen in de benen admin 86
Kruk-test admin 84
Kuren en remedies tegen winderigheid admin 205
Kuren en remedies voor menstruatiepijn admin 73
Lactaatdehydrogenase LDH admin 99
Lactulose admin 91
Lactulose ademtest, xylose en Glcuosio admin 321
Lage bloeddruk admin 157
Lage bloeddruk bij zwangerschap admin 88
Lagere bloedsuikerspiegel admin 219
Lagere triglyceriden, Ipotrigliceridemia admin 172
Laxeermiddelen admin 107
LDH lactaat transaminasen en Gamma GT admin 118
Lengte van de foetus, foetale lengte admin 457
Lengte van de pasgeborene, gemiddelde lengte bij geboorte admin 225
Letsels en genitale zweren admin 149
Leucorrhoea admin 91
Leukocyten esterase admin 359
Leukocyten formule admin 1702
Leukocyten in urine admin 129
Leukocytose Hoge witte bloedcel admin 235
Leukopenie laag aantal witte bloedcellen admin 134
Leukotriënen en leukotriene modifiers admin 91
Levensduur en calorieën admin 72
Lichaamstemperatuur admin 364
Lichamelijke activiteit en cardiorespiratoire functionaliteit admin 261
Lichamelijke activiteit en cholesterol admin 227
Linker ventrikel hypertrofie admin 1659
Lipase admin 226
Lipase High admin 94
Lithotripsie en nierstenen admin 325
Longkanker admin 350
Longkanker zorg en behandeling admin 228
Longoedeem admin 109
Longontsteking admin 201
Longontsteking zorg en behandeling admin 223
Longtransplantatie admin 281
Longtransplantatie indicaties, chirurgische technieken en resultaten admin 227
Longtransplantatie postoperatieve bewaking admin 281
Luizen admin 87
Luizen behandelingen en remedies admin 93
Maag behandeling van kanker admin 79
Maagkanker admin 89
Maagkanker symptomen admin 91
Maagzuur admin 77
Maagzweer admin 128
Maagzweer therapie admin 80
Macrosomic zuigeling macrosomatic Macrosomie admin 228
Malabsorptie admin 254
Malaria admin 79
Manie en manische episode admin 98
Mannelijke onvruchtbaarheid oligospermia en azoöspermie admin 226
Marihuana zwanger admin 362
Marker weefselbeschadiging admin 81
Mastitis en borstvoeding puerperale mastitis admin 80
MCV Blood and Anemie admin 81
Medicijnen voor diabetes admin 235
Megacolon admin 128
Melanoma admin 121
Melanoom classificatie admin 98
Melanoom Diagnose en behandeling admin 267
Melkproductie, moedermelk admin 76
Menopauzale osteoporose admin 82
Menopauze admin 97
Menopauze op welke leeftijd je menopauze invoeren admin 87
Menselijke bacteriële flora admin 148
Menstruatie admin 78
Menstruatie en borstvoeding admin 80
Menstruatie en zwangerschap admin 88
Menstruatie vragen en antwoorden admin 98
Menstruatiepijn dysmenorroe admin 104
Menstruele cyclus admin 90
Menstruele cyclus en vruchtbaarheid admin 86
Menstruele cyclus vruchtbare periode admin 91
Met weinig symptomen admin 217
Metronidazol admin 107
Metronidazol contra-indicaties en bijwerkingen admin 104
Mexicaanse griep of influenza AH1N1 admin 99
Micro-organismen admin 89
Microalbuminurie admin 87
Misbruik van cocaïne admin 349
Misbruik van laxeermiddelen admin 195
Misselijkheid in de zwangerschap admin 171
Mitralisinsufficiëntie admin 325
Moeilijkheidsgraad kraambed admin 192
Morfine admin 245
MPV bloedonderzoek admin 775
Mucolytics admin 289
Multiple Sclerose admin 75
Muse Alprostadil admin 96
Muziek effecten en voordelen van de muziek admin 88
Mycoplasma hominis Mycoplasma admin 271
Myocard herkennen van de symptomen en wat te doen admin 180
Myoglobine Bloedtesten admin 87
Naald aspiratie van de schildklier admin 195
Natrium of natrium in de urine Natruria admin 98
Natriuretische peptiden admin 233
Natuurlijke afweer tegen infecties admin 76
Natuurlijke laxeermiddelen admin 88
Navelstreng admin 223
Navelstreng, ziekten en stamcellen admin 212
Navelstrengpuncties funiculocentesis admin 186
Nefrotisch syndroom admin 157
Nekplooi admin 298
Niacine en acipimox het cholesterol te verlagen admin 178
Nicotine admin 86
Nier zorg en behandeling admin 97
Nierstenen admin 404
Nieuwe geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer en Onderzoek Deel 2 admin 146
Nieuwe geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer Research and Strategies Disease admin 238
Nikkel nikkelallergie admin 70
Nitriet in urine admin 106
Nizatidine admin 99
NSAID Bijwerkingen en Contra admin 270
NSAID indeling en de selectie van NSAID's admin 545
NSAID pyrazolonen, arylalkanoic zuren, derivaten oxicamici, Cox2 selectieve remmers admin 238
NSAID's Geschiedenis, Mechanisme datie Routebeschrijving admin 440
Obesitas bij kinderen voorkomen admin 71
Obstructief Slaap Apneu Syndroom cardiovasculaire implicaties admin 259
Obstructief Slaap Apneu Syndroom en hart-en vaatziekten admin 289
Obstructief Slaap Apneu Syndroom OSAS admin 202
Obstructief Slaap Apneu Syndroom OSAS epidemiologie en diagnostiek admin 223
Obstructief Slaap Apneu Syndroom OSAS Zorg en terpia admin 301
OCD admin 91
Oefening in de zwangerschap admin 85
OGTT glucose curve admin 96
OGTT-test door orale glucose belasting admin 74
Olifantsziekte admin 127
Omeprazol admin 363
Omzettingen van MGDL naar mcgml en soortgelijke berekening online admin 78
Onderkoeling en bevriezing admin 87
Onderwijs Kinderen verschrikkelijke admin 88
Ontlasting kleur admin 193
Ontlasting vorm en consistentie van de ontlasting admin 206
Ontsteking en NSAID's admin 254
Onvruchtbaarheid admin 183
Oog anatomie en fysiologie admin 93
Oog, visie en verkeersveiligheid admin 91
Oor, gehoor en verkeersveiligheid admin 209
Oorzaken van anafylactische shock admin 80
Oorzaken van diabetes admin 190
Oorzaken van erectiestoornissen admin 74
Oorzaken van mannelijke onvruchtbaarheid admin 213
Oorzaken van ziekte van Parkinson admin 102
Opvliegers in de menopauze admin 82
Orlistat admin 175
Orthostatische hypotensie admin 83
Osteocalcine admin 82
Osteochondrose admin 79
Osteomyelitis admin 88
Osteopathie prenatale zorg lascolto emotionele admin 286
Oude leeftijd admin 81
Overgeven admin 311
Overmatig boeren boeren admin 81
Overtollige foliumzuur admin 81
Ovulatie aandoeningen en controle ovulatie admin 131
Ovulatie en vruchtbaarheid Symptomen, Berekening, ovulatietest admin 261
Oxytocine en zwangerschap admin 209
Oxyuren admin 89
Palliatieve zorg, palliatieve zorg admin 148
Pancreaskanker admin 83
Pancreatine admin 88
Pancreatitis admin 104
Pancreatitis diagnostiek, zorg en behandeling admin 91
Pandemisch admin 294
Paniekaanval en agorafobie admin 75
Paniekstoornis en of agorafobie admin 80
Pantoprazol admin 163
Pap-tests en preventie admin 81
Papaverine admin 159
PAPP A-zwangerschap geassocieerd plasma-eiwit admin 230
Paracetamol admin 169
Parasomnias admin 88
Parkinson admin 134
Passief roken admin 93
Patches voor het stoppen met roken admin 84
Patchtest admin 71
PCOS diagnose en therapie admin 214
PCOS, insulineresistentie en macht admin 81
Pellagra admin 81
Penis Doppler-echografie admin 142
Pepsine en pepsinogeen admin 133
Peptide C admin 504
Pernicieuze anemie admin 81
PET admin 223
PET-toepassingen admin 195
pH metrie pH van de maag admin 70
pH van de ontlasting admin 91
pH van het bloed admin 81
pH van speeksel admin 211
Phentermine admin 208
Pijn tijdens en na de ontlasting admin 218
Pilates en rugpijn admin 87
Pilocarpine admin 220
Placenta admin 268
Plasmaferese admin 81
Plasmine en fibrinolyse admin 213
Ploegenarbeid en gezondheid admin 175
Plotselinge dood van Sport oorzaken en preventie admin 81
PLT bloedonderzoek admin 260
PMS behandeling admin 105
Pokken admin 85
Policosanolen admin 214
Polycysteuze eierstokken admin 99
Polycystische nieren admin 440
Polycythemia admin 231
Polypectomie admin 115
Post Traumatische Stress Stoornis Diagnose admin 96
Post Traumatische Stress Stoornis PTSS admin 91
Postnatale depressie admin 94
Postpartum en de moeilijkheidsgraad kraambed admin 173
Postprandiale bloedglucose admin 305
Posttraumatische stress-stoornis en acute stress-stoornis admin 98
Pre-eclampsie of pre-eclampsie admin 254
Prealbumine of transthyretine admin 96
Premenstrueel syndroom admin 84
Preventie dellobesit kind admin 91
Preventie van allergische rhinitis admin 65
Priapisme admin 140
Prikkelbare darm syndroom admin 88
Prikkelbare darm syndroom diagnose admin 171
Prikkelbare darm syndroom oorzaken van herkomst admin 83
Prikkelbare darm syndroom symptomen admin 66
Priktest en door Prick Prick-test admin 88
Prist Test admin 84
Proctitis admin 94
Progesteron admin 168
Prostaat Acid Fosfatase PAP admin 98
Prostaat biopsie, betrouwbaarheid en complicaties admin 101
Prostaat specifiek antigeen PSA admin 89
Prostaatbiopsie admin 81
Prostaathypertrofie admin 80
Prostitis admin 89
Protease proteolytische enzymen admin 253
Proteïne C deficiëntie en resistentie tegen geactiveerd proteïne C admin 71
Proteinemia admin 69
Protonpompremmers tegen gastritis Lansoprazol admin 109
Protrombinetijd, protrombinetijd INR admin 267
Provocatie Test admin 151
Pseudocholinesterase in bloed cholinesterase admin 111
Pseudomonas aeruginosa admin 117
Psychologie Kinderen admin 95
Psychologische stadia van de zwangerschap admin 135
PTT tromboplastinetijd APTT geactiveerde partiële tromboplastinetijd admin 143
Puberteit admin 93
Purge en purgeermiddelen admin 144
Pus admin 93
Radioactief jodium tekenen en na de behandeling admin 252
Radiografie admin 266
Radiologie en fluoroscopie admin 283
Rapport ApoBApoA1 admin 69
Rast Test Allergieën admin 86
Reacties op contrastmiddelen admin 220
Reactieve hypoglykemie Hypoglykemie postprandiale admin 286
Rectale temperaturen in kinderen en niet admin 115
Rectoscopie Proctoscopie Anoscope Videoproctoscopia digitale admin 114
Reflux Cure en Behandeling admin 84
Reizigersdiarree admin 100
Renella admin 76
Renine Bloed Analyse admin 65
Reparatie wondgenezing door eerst intentie admin 116
Resistentie tegen antibiotica admin 208
Respiratoire insufficiëntie behandeling en preventie admin 229
Respiratoire insufficiëntie veroorzaakt dorigine admin 179
Resultaten Pap hoe om te lezen en te interpreteren admin 718
Reticulocyten admin 74
Rett Syndroom admin 111
Reumafactor admin 94
Reumatoïde artritis admin 98
Reumatoïde Artritis Behandeling admin 130
Reumatoïde artritis diagnose admin 157
Revalidatie respiratoire admin 226
Rhabdomyolyse admin 121
Ringworm admin 93
Risicofactoren voor borstkanker admin 84
Rode ogen admin 85
Roflumilast Daxas en COPD admin 217
Roken en gezondheid admin 83
Roken en zwangerschap admin 355
Roodvonk admin 93
Rookschade admin 80
Ruggengraat en wervels admin 78
Rugpijn en pilates admin 73
Rugpijn etiologie en de epidemiologie admin 85
Rugpijn risicofactoren admin 78
Salicylaten en aspirine admin 215
Salmonella admin 178
Schaduw van het concept Jungiaanse psychologie admin 108
Schenk de verschillende fasen van de bevalling admin 278
Scheurbuik admin 91
Scheuren borst admin 101
Schildklier antilichamen en antilichamen tegen de schildklier admin 466
Schildklier echografie admin 237
Schildklier en haar admin 81
Schildklier en zwangerschap admin 224
Schildklier scan admin 250
Schildklier scan als je rennen admin 201
Schildklier symptomen admin 225
Schildklierkanker admin 246
Schildklierkanker diagnose en behandeling admin 182
Schildklierknobbeltjes admin 185
Schistosoma Schistosomiasis admin 96
Schizofrenie behandeling en genezing admin 108
Schizofrenie Definitie, Symptomen, Oorzaken admin 100
Schizofrenie genen betrokken en wijzigingen op het niveau van het centrale zenuwstelsel admin 99
Schurft admin 106
Schurft behandeling en diagnose admin 273
Sedentaire levensstijl en kinderen, de rol dellalimentazione admin 80
Sedentaire levensstijl en kinderen, de rol dellattivita fysieke admin 88
Seksualiteit tijdens de zwangerschap admin 243
Serumcalcium admin 74
Shigella admin 78
Sibutramine admin 199
Sideremia admin 84
Sigmoïdoscopie admin 89
Sikkelcelanemie admin 77
Sikkelcelanemie Symptomen en behandeling admin 97
Sildenafil Viagra bijwerkingen en ongewenste admin 98
Sildenafil Viagra contra-indicaties en waarschuwingen admin 121
Sildenafil Viagra hoe en wanneer het te gebruiken admin 134
Simethicone admin 356
Sintrom admin 111
Sinusitis admin 118
Slaap en thermoregulatie admin 99
Slaap en verkeersveiligheid admin 94
Slaap, het belang van de slaap admin 93
Slaapapneu is ook een probleem van veilig rijden admin 66
Slaapstoornissen admin 97
Slijm in de urine admin 119
Slokdarmspataders admin 210
Snik admin 82
Soa's admin 102
Solitaire pulmonale nodule follow-up admin 267
Solitaire pulmonale nodule klinische benadering admin 499
Solitaire pulmonale nodule risicofactoren en beeldvormende technieken admin 346
Soorten Condooms admin 311
Soorten Depressie admin 340
Spanningshoofdpijn en aandoeningen schedel onderkaak admin 266
Sperma admin 81
Sperma of zaadcellen admin 321
Spermiogram admin 234
Spierkrampen en uitdroging admin 80
Spinale aandoeningen admin 89
Splenomegalie vergrote milt admin 386
Spoelworm admin 90
Sport en contactlenzen admin 74
Sport tegen anorexia admin 89
Spruw admin 95
Stadia van de ziekte van Parkinson admin 114
Staphylococcus aureus admin 184
Statines om cholesterol te verlagen admin 202
Steatorrhea admin 97
Stress en werk admin 155
Struma admin 218
Struma symptomen diagnose en behandeling admin 347
Stuwing admin 75
Sudden Death by Sport admin 87
Symptomen dellAlcolismo Diagnose van Alcoholisme admin 94
Symptomen depressieve episode admin 89
Symptomen en gevolgen dellendometriosi admin 130
Symptomen Hoge Cholesterol Hoe kennisgeving admin 179
Symptomen Mexicaanse griep AH1N1 admin 106
Symptomen nierstenen admin 69
Symptomen Symptomen papillomavirus HPV admin 135
Symptomen systemische lupus erythematosus admin 166
Symptomen van de arbeid admin 160
Symptomen van de ziekte van Parkinson admin 111
Symptomen van pancreaskanker admin 98
Symptomen van soa's admin 96
Symptomen van tetanus admin 108
Syncope admin 272
Syndroom admin 188
Syndroom van bacteriële besmetting van de dunne darm admin 299
Syndroom van Cushing admin 220
Syndroom van Down Oorzaken en risico van het hebben van een aangedaan kind admin 87
Tabletten voor Weight Loss admin 258
Tachycardie Paroxysmale admin 371
Tadalafil Cialis Dosering en wijze duso admin 78
Tadalafil Cialis Geschiedenis en het mechanisme d39azione admin 254
Tadalafil Cialis Side Effects admin 78
Tadalafil contra-indicaties, waarschuwingen, drug interactions admin 88
Tamsulosine admin 249
TB diagnose admin 267
Tegen ulcera drugs admin 238
Terazosin admin 110
Terazosin Contra en Side Effects admin 109
Test het risico van diabetes berekenen admin 190
Tetanus admin 93
Tetanus vaccinatie en preventie admin 93
Tetracycline Tetracycline admin 119
Tetracyclines contra-indicaties en bijwerkingen admin 100
Theofylline admin 68
Therapie constipatie of obstipatie admin 82
Therapie prikkelbare darm syndroom admin 92
Thermoregulatie admin 385
Thyreoglobuline admin 363
Thyroiditis admin 236
Thyroxine in het bloed van de totale T4, vrij T4 admin 376
Tijgermug admin 68
Tips om de melkproductie te verhogen admin 73
Tips voor training en voeding tijdens de zwangerschap admin 159
Topiramaat voor gewichtsverlies admin 131
Totaal cholesterol hypercholesterolemie admin 217
Toxisch megacolon admin 134
Toxoplasmose admin 118
Toxoplasmose en malaria infecties bij zwangerschap admin 93
Trainen in de sportschool en zwangerschap admin 169
Transaminase hoog admin 220
Transaminasen admin 72
Transaminasen Ornitil carbamyl transferase Alkaline fosfatase aldolase admin 64
Transferrine admin 125
Transglutaminase en diagnose van coeliakie admin 172
Transiënten van Rhythm Slaapstoornissen Vigil admin 97
Transvaginale echografie admin 126
TRH admin 175
Triad dellatleta vrouw admin 84
Triad dellatleta vrouw amenorroe en menstruatiestoornissen admin 79
Triad dellatleta vrouw en piekbotmassa admin 89
Trichomonas trichomoniasis admin 127
Triglyceriden admin 83
Triglyceriden admin 82
Triple test in de zwangerschap admin 221
Triple therapie voor de uitroeiing van Helicobacter pylori admin 75
Trombocytose admin 180
Trombus en trombose admin 170
Trypsine en chymotrypsine admin 292
TSH admin 307
Tuberculose inactieve en actieve tuberculose admin 98
Tuberculosebehandeling en vaccin admin 94
Turner Syndroom admin 100
Tussenwervelschijven admin 94
Twins, bevruchting en geboorte tweeling admin 176
Uitdroging bij kinderen admin 119
Uitwerpselen van pasgeboren meconium admin 197
Ureaplasma urealyticum Ureoplasma admin 434
Urethrale swab admin 93
Urethritis admin 90
Ureumademtest Helicobacter pylori admin 232
Uricosuria urinezuur in de urine admin 73
Urine admin 83
Urine calcium oxalaat kristallen en Berekeningen admin 111
Urine Collection Practices Regels admin 85
Urine cultuur admin 97
Urine dichtheid admin 172
Urine kleur admin 96
Urine metanephrines admin 432
urine pH admin 94
Urine schuimend, schuim in de urine admin 99
Urine sediment admin 98
Urine van pasgeboren admin 84
Urine-incontinentie admin 83
Urinezuur en urinezuur admin 63
Urobilin admin 97
Uroflowmetrie admin 105
Vaccins en Immunotherapie voor de ziekte van Alzheimer admin 100
Vaginale afscheiding admin 352
Vaginale droogheid admin 163
Vaginale flora admin 220
Vaginale geur geur van de vagina admin 79
vaginale pH admin 215
Vaginale uitstrijkje admin 88
Vanillylamandelzuur in urine admin 383
Vardenafil admin 84
Vardenafil contra-indicaties en waarschuwingen admin 85
Vardenafil dosering en de wijze duso admin 70
Vardenafil interacties met andere geneesmiddelen admin 88
Varicella vaccinatie en zorg admin 95
Varkensgriep transmissie en virale mutatie admin 93
Vasovagale syncope, syncope neuraal gemedieerde syncope na het sporten admin 203
VDRL en TPHA serologische tests voor syfilis admin 486
Ventriculaire fibrillatie admin 97
Ventriculaire tachycardie admin 167
Veranderingen in de menstruele cyclus in premenopauzale admin 96
Vergrote schildklier admin 323
Verhogen HDL-cholesterol admin 216
Verhogen moedermelk admin 80
Verlaag de koorts admin 91
Vermenigvuldiging van het virus admin 116
Verminderde glucosetolerantie IGT admin 208
Veroorzaakt hoge cholesterol hypercholesterolemie admin 184
Veroudering en Biotechnologie admin 75
Veroudering en caloriebeperking levensstijl admin 80
Veroudering en de noodzaak om het te bestrijden, omdat admin 170
Verschrikkelijk kind admin 90
Verslaving admin 170
Vervangende hormoontherapie en Kanker admin 270
Verziendheid admin 80
Verziendheid admin 82
Vet, gezondheid en atherosclerose admin 78
Vet, voeding en preventie dellaterosclerosi admin 143
Vetarm dieet en cardiovasculaire risicofactoren admin 141
Vetten en gezondheid conclusies admin 89
Viagra admin 244
Viagra sildenafil werkingsmechanisme admin 142
Virtuele colonoscopie admin 84
Virus admin 99
Virus structuur en classificatie admin 167
Virus van de Koude admin 84
Visceraal vet buikvet admin 110
Vitamine D-tekort admin 98
Voetbal urine calcium in de urine admin 78
Volemia admin 89
Voorbereiding allecografia admin 233
Voorbereiding voor colonoscopie admin 107
Voorbereiding wat te bloedonderzoek te doen voorafgaand aan de herroeping admin 69
Voorbereidingen voor prostaatbiopsie admin 82
Voordelen dellesercizio aquatische zwanger admin 75
Voorkoming van gevaar brandwonden symbolen admin 88
Vraag naar melk zuigeling admin 88
Vrije radicalen admin 79
Vrije radicalen bestrijden admin 107
Vrouwelijke onvruchtbaarheid, de rol van leeftijd en mechanische factoren admin 103
Vrouwelijke onvruchtbaarheid, ovulatie aandoeningen admin 227
Vrouwelijke voortplantingssysteem admin 75
Vruchtwater admin 287
Vruchtwaterpunctie admin 221
Vruchtwaterpunctie uitvoeren of niet uitvoeren van het admin 97
Wanneer moet pap tests en testen krijgen allHPV admin 107
Was je handen admin 100
Wat te doen om te voorkomen dat veroudering admin 80
Water therapie en Stroke water admin 232
Waterberging admin 72
Waterpokken admin 102
Wazig zicht admin 79
Welke behandeling van onvruchtbaarheid admin 190
Welzijn admin 87
Welzijn en lichamelijke activiteit admin 70
Wieg cap admin 137
Winderigheid admin 94
Wondgenezing admin 95
Wondgenezing Evolutie van herstellende proces admin 161
Wondgenezing fase litteken admin 103
Worm lintworm eenzame admin 97
Wormen admin 88
Wormen in de ontlasting admin 87
Wratten admin 93
X-ray en Röntgenstraal admin 230
Xanthoma admin 93
Xylose admin 103
Yersinia enterocolitica Yersiniose admin 212
Ziekte van Addison admin 281
Ziekte van Crohn admin 79
Ziekte van de luchtwegen in fietser admin 205
Ziekte van Huntington en Cannabinoïdereceptoren admin 103
Ziekte van Wilson admin 121
Ziekten veroorzaakt dallamianto admin 156
Ziekten veroorzaakt door virussen en antivirale geneesmiddelen admin 242
Zijn Richio COPD admin 147
Zonnesteek admin 86
Zorg dermatitis admin 82
Zorg en behandeling van appendicitis admin 87
Zuurgraad en zuurbranden admin 84
Zuurstof in het bloed admin 240
Zuurstofverzadiging admin 245
Zwaartepunt lichaam admin 531
Zwangerschap en postpartum moeilijkheden kraambed admin 166
Zwangerschap mannelijk of vrouwelijk admin 171
Zwangerschap na de bevalling admin 196
Zwangerschap na de bevalling en de moeilijkheden van de bevalling admin 92
Zwangerschapsdiabetes admin 94
Zwangerschapsdiabetes risico's, preventie, behandeling admin 252
Zweer admin 168
Zweettest admin 98
Zwelling admin 223
Zweren op de penis admin 372