Bach Bloemen mentale toestanden volgens Bach


Flower Therapie en floriterapeuti: therapeutische houdingen

Hier zijn een aantal uitspraken over de houding getoond therapeutische volgens Voorstanders van deze therapie zijn een integraal onderdeel van de therapie zelf. Het is duidelijk dat de grens wordt overschreden wetenschap om te komen tot situaties gedrags- en filosofische.

De beschreven door Bach staten


Zoals Bach het bevorderen van onderzoek en ontdekking van bloemen, ook geïdentificeerd een temperamentvolle zeer nauwkeurige Persoonlijkheidà menselijk. Het definitieve ontwerp van zijn boek “Twaalf genezers en andere remedies” 38 brengt Bach bloemen samen in zeven groepen, die corresponderen met verschillende manieren betreffende sé zichzelf, anderen en meerù in het algemeen, het feità: Angst, onzekerheid, onvoldoende belangstelling voor het heden, eenzaamheid, overgevoeligheidà invloeden en ideeën, moedeloosheid en uitzichtloosheid, overdreven aandacht voor het welzijn van anderen.

Angst
Angst è zeker een verlammende gevoel: het is de angst voor iets heel concreets, zoals overlijden en ziekte, of iets meerù ondefinieerbare, of zelfs om te gaan met situaties en het oordeel van anderen. Angst leidt vaak tot het besluit blok en blijven de toeschouwers in het leven; vaak het gevolg van een internalisering van deze diepe gemoedstoestand produceert fobieën, obsessies, paniek staten, onvermogenà controle over hun emoties en reacties, ené neurosen van verschillende types.

Onzekerheid
Zelfs de onzekerheid en twijfel zijn verlammende en sclerotisch denken en handelen. Het onvermogenà beslissen of dragen dingen wekt wantrouwen in sé zichzelf en in anderen, pessimisme en wanhoop, en zelfs als het je lukt om door te gaan je doet of lijdt aan een groot gevoel van ontevredenheid. Deze gemoedstoestand leidt vaak tot chronische ziekten, depressie, vermoeidheid, breekbaarheidà nerveus en instabiliteità emotioneel.


Insufficiëntie van belang zijn voor de huidige
Deze mentale toestand è in plaats van de verwijdering, onthechting of zelfs afwijzing van de werkelijkheidà; è het onvermogenà aan te passen aan situaties, om te werken en nell'attività; ja dat is zo è volledig door zijn eigen problemen en geheugens, of er het schild met toekomst te realiseren. Volgens Bach, deze dissociatie van de werkelijkheidà ook tot een dissociatie van de persoonlijkheidà, Geheugen verlies, bij het absolute gebrek aan concentratie; Aanklager staten van slaperigheid en frequente depressies, hoofdpijn, lusteloosheid, gebrek aan energie, slapeloosheid en obsessief staten.

Eenzaamheid
Eenzaamheid è onthechting en niet een vertrek van werkelijkheidà, Bensì van de andere, è een vorm van asocialità. Trots en ego leiden vaak tot zich te isoleren of te voelen geïsoleerd, op zoek disharmonie en stijfheidà interieur. Geen toeval dat deze toestand produceert diverse vormen van slapeloosheid en verstoorde slaap.

Overgevoeligheidà invloeden en ideeën
De overgevoeligheidà niet doen è een positieve stemming, zoalsò denk dat op het eerste gezicht, Bensì è een overmaat gevoeligheidà die kanò ontlenen egoïstische gevoelens die afwijkend altruismi, leidt de indiening of het verlies van identiteità. Sterke emotionele stoornissen, angst, uitputting, zijn het gevolg van deze manieren van omgaan met zichzelf en anderen; kan verslaving aan alcohol en drugs, neurotische relatie met voedsel, zoals boulimia en anorexia, en allerlei nerveuze tics veroorzaken.

Moedeloosheid of wanhoop
Deze gevoelens zijn zeer frequent en vaak voor bij mensen. Het verlies van hoop en moed om te gaan met situaties en het dagelijks leven geleidelijk leidt tot minachting van de sé en de overtuiging dat er niets te geloven. Zelfs in deze gevallen, kunt uò de neiging om maagzweren te ontwikkelen, frequente flauwvallen, nerveuze storingen, evenals: toevlucht in alcohol en drugs, je verschillende vormen van masochisme en zenuwinzinkingen uitdrukkené de gevoeligheid voor alle soorten ziekten zijn het logische gevolg van ons allemaalò.

Zorg voor het welzijn van anderen
Overmatige mentale spanning en zorgen, evenalsé overmatige enthousiasme waarmee u ideeën of gedrag activiteitenà, Komt vaak in een te extravert; erò oplegt aan anderen hun eigen persoonlijkheidà en overtuigingen. Stijfheidà dat heb je in de richting van mensen om ons heen of voor zichzelf, leidt dus tot verkeerd gebruik of wijdverbreid vitale energie en mentale; in sommige gevallen leidt tot vormen van onderdrukking. Volgens Bach, pathologieën moreù gemeenschappelijke veroorzaakt door deze gemoedstoestand zijn: hart-en vaatziekten, vasco-bloedsomloop, lymfatische; overmatige slankheid, irritaties en allergieën, gastro-intestinale stoornissen, slapeloosheid spanning.