Actrapid insulineDat cos 'è Actrapid?

Actrapid è een oplossing voor injectie. È verkrijgbaar in flacons, patronen (Penfill), of voorgevulde pennen (NovoLet, FlexPen of InnoLet). Het werkzame bestanddeel van Actrapid è humane insuline (rDNA).

Wat is Actrapid gebruikt?


Actrapid è geïndiceerd bij patiënten met diabetes.
Het geneesmiddel isò alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Hoe wordt Actrapid gebruikt?

Actrapid wordt subcutaan toegediend (onderhuids) geïnjecteerd, meestal in de buikwand (buik). Ook kunt u ook gebruik maken van de dij, de bovenarm (schouder) of het gluteaal gebied (de billen). È Controleer regelmatig het niveau van glucose (suiker) in het bloed van de patiënt om de meest effectieve dosis te bepalenù laag. De gebruikelijke dosering varieert tussen 0,3 en 1,0 eenhedenà International (IU) per kilogram lichaamsgewicht per dag. Actrapid è toegediend 30 minuten voor een maaltijd. Actrapid è een snelwerkende en kanò gebruikt met langwerkende insulines. Può intraveneus worden toegediend (in een ader), maar alleen door een arts of een verpleegkundige.

Hoe werkt Actrapid?

Suikerziekte è een ziekte waarbij het lichaam niet voldoende insuline om de glucosespiegel in het bloed te controleren. Actrapid è vervanging identiek is aan insuline door de alvleesklier. Het werkzame bestanddeel van Actrapid, humane insuline (rDNA), wordt geproduceerd door middel van de zogenaamde recombinant-techniek: de insuline wordt gemaakt door een gist die è heeft een gen (DNA), die het in staat om het te produceren maakt ontvangen. De vervangende insuline werkt als natuurlijk aangemaakte insuline en zorgt ervoor dat glucose de cellen uit het bloed. Door regelen van het niveau van glucose in het bloed verminderen van de symptomen en complicaties van diabetes.

Welke studies zijn uitgevoerd op Actrapid?

Actrapid è onderzocht bij patiënten met type 1 diabetes, waarbij de alvleesklier niet è in staat om insuline (twee studies met 1954 patiënten) te produceren, alsmedeé type 2 diabetes, waarbij het lichaam niet è in staat om insuline effectief te gebruiken (één onderzoek onder 182 patiënten). De studies vergeleken Actrapid een humane insuline analoog (insuline aspart) gedurende zes maanden door het meten van het niveau van een stof in het bloed geglycosyleerde hemoglobine (HbA1c), die de effectiviteit van het glucoseniveau aangeeft bloed.

Welke voordelen heeft Actrapid tijdens de studies?

HbA1c bleef redelijk stabiel gedurende de zes maanden van de behandeling met Actrapid.

Wat è het risico in verband met Actrapid?

Zoals bij alle insulines, Actrapid kanò hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) veroorzaken. Voor een volledige lijst van alle gerapporteerde bijwerkingen van Actrapid, zie de bijsluiter.
Actrapid mag niet worden gebruikt bij mensen die overgevoelig zijn voor humane insuline (rDNA) of voor één van de andere bestanddelen. Actrapid doses moeten worden aangepast bij toediening met een aantal andere geneesmiddelen die het niveau van glucose in het bloed beïnvloeden. Voor een volledige lijst van beperkingen, zie de bijsluiter.

Baarsé è Actrapid goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) heeft geconcludeerd dat de voordelen Actrapid's voor de behandeling van diabetes mellitus groter zijn dan de risico's. Het Comité heeft geadviseerd het verlenen van de handelsvergunning voor Actrapid.

Overige informatie over Actrapid:

Op 7 oktober 2002 heeft de Europese Commissie aan Novo Nordisk A / S verleende een handelsvergunning voor Actrapid geldig in de hele Europese Unie. De handelsvergunning è 7 oktober 2007 werd vernieuwd.
Het volledige EPAR voor Actrapid klik hier.

Laatste update van deze synthese: 10-2007