ARTILOG Celecoxib


ARTILOG ® en een geneesmiddel op basis van celecoxib

Groepstherapie: Anti-inflammatoire en antireumatische geneesmiddelen

reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica.

Werkingsmechanisme ARTILOG ® Celecoxib

Talrijke studies hebben ons de moleculaire gebeurtenissen die leiden tot de synthese van chemische mediatoren die betrokken zijn bij het ontstaan ​​van het ontstekingsproces nauwkeurig karakteriseren.
In de keten van reacties die optreedt tijdens ontstekingsprocessen en een belangrijke rol van bepaalde enzymen bekend als cyclooxygenase, aanwezig in het menselijk organisme in verschillende isovormen, en kan de reactie die de omzetting van arachidonzuur in prostaglandinen katalyseren verzekert .
Meer bepaald, kan de cyclooxygenase 1 (COX1) constitutief tot expressie gebracht in alle weefsels en met name in de gastro-intestinale en kunnen mediëren de synthese van prostanoïden ook activiteit slijm beschermer door cyclooxygenase 2 (COX 2) geïnduceerd te differentiëren door ontstekingen en betrokken bij de synthese van chemische mediatoren met pro-inflammatoire activiteit, edemigena, pyrogene en pijnlijk.
Gedurende vele jaren en gaan moduleren stroomopwaarts, ongedifferentieerd, de activiteit van beide isovormen verkrijgen zowel de arrestatie van de inflammatoire processen die de productie van chemische mediatoren met beschermende activiteit tegen het slijmvlies remmen, waardoor verenigen met ' gebruik van niet-selectieve NSAID's een verhoogd risico op bijwerkingen van het slijmvlies.
Farmaceutisch onderzoek heeft echter toelaten, door een reeks chemische veranderingen in de belasting pyrazolen, de werkzame verkrijgen, zoals celecoxib, kunnen remmen selectief COX 2, inclusief het vervullen dus een belangrijke anti-inflammatoire werking zonder de gezondheid van de gastro-enterische mucosa.

In deze selectieve remming echter een corresponderend verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen, vooral door het gebrek aan remming van de productie van TXA2, tromboxaan met vasoconstrictor en pro-aggregerende activiteit, hoewel meestal bij gepredisponeerde patiënten.

Studies en klinische werkzaamheid


1.IL CELECOXIB PIJN CONTROL IN POSTOPERATIEVE
Craniofac J Surg. 2012 Mar; 23 (2): 526-9.

Preventieve analgetisch effect van lage doses celecoxib superieur is aan lage doses van traditionele niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen.


Belangrijk studie tonen de superieure analgetische werkzaamheid van celecoxib in de controle van postoperatieve pijn na een grote operatie, vergeleken met de traditionele NSAID.


2 .CELECOXIB en Radiotherapie
Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012 maart 13.

Celecoxib Verbetert de radiosensibiliserend Effect van 7-Hydroxystaurosporine (UCN-01) in Human Lung Cancer Cell Lines.


Interessant experimenteel werk waaruit blijkt dat celecoxib de specificiteit en effectiviteit van radiotherapie tegen menselijke longkanker cellen kan verhogen. Dit zou de deur openen naar nieuwe therapeutische benaderingen voor kankerpatiënten voorbehouden.


3.IL celecoxib bij vervorming van Opaque 200 mg celecoxib.
De standaard dosis effectief voor de behandeling van ontsteking bij reumatische aandoeningen, en dat 200 mg celecoxib verdeeld in twee verschillende momenten van de dag.
In bijzonder ernstige gevallen, waarin de bovengenoemde dosis niet voldoende is om een ​​therapeutisch effect te verzekeren merkbaar kan het de dosis te verhogen, onder medische indicatie 400 mg per dag, telkens onderverdeeld in twee verschillende doseringen.
Een aanpassing van de dosering die gewoonlijk worden gebruikt, moet worden voorzien voor ouderen of die lijden aan een leverziekte en nieren.

Waarschuwingen ARTILOG ® Celecoxib

In het licht van de verkregen uit tal van studies die aangeven dat de incidentie en de ernst van de bijwerkingen geassocieerd met celecoxib is evenredig met de gebruikte dosering en de duur van de behandeling, moet men ARTILOG nemen ® de minimale effectieve dosis voor de kortst mogelijke tijd.
Bijzondere voorzichtigheid moet worden aanbevolen om patiënten die lijden aan gastro-intestinale, hart-, lever en nieren van hetzelfde uitzicht op de verhoogde gevoeligheid voor effecten die typisch van de behandeling met selectieve NSAID's kant.
Dezelfde zorg moet worden gegeven aan al die atopische patiënten, gezien de grote allergeniciteit van celecoxib.
Als de standaard therapie niet effectief is of werd geassocieerd met het optreden van ongewenste bijwerkingen, dient de patiënt onmiddellijk contact opnemen met hun arts, met wie uiteindelijk leunen in de richting van het staken van de therapie.
ARTILOG ® bevat lactose, dus het is niet aanbevolen bij patiënten met een lactose-intolerantie, enzym lactase deficiëntie of galactose malabsorptie syndroom.

Gezien het vermogen van celecoxib duizeligheid, zwangerschap en zwangerschap en contra induceren.
Deze contra-indicatie geldt ook voor de volgende periode van borstvoeding, gezien de neiging van deze werkzame stof op te hopen in de moedermelk.

Interacties

De lever en onderworpen aan die celecoxib, wiens protagonisten bepaalde enzymen citocromiali bijzonder actief als CYP2C9, bloot ARTILOG ® het risico van geneesmiddelinteracties zowel de mogelijke bijwerkingen die belangrijke wijzigingen in de therapeutische relevant.
Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de gelijktijdige aanname van celecoxib en:

  • orale anticoagulantia, gezien de grote verandering in de totale coagulatie homeostase;
  • ACE-remmers, angiotensine II antagonisten, cyclosporine en tacrolimus de capaciteitsverhoging schadelijk voor de nieren;
  • Fluconazol en andere actieve inductoren of remmers van CYP2C9, voor onvoorspelbare farmacokinetische veranderingen, zodat therapeutisch.

Om dezelfde reden zou het passend zijn de remmende activiteit van celecoxib overweging voor dit enzym betrokken bij het metabolisme van andere werkzame bestanddelen zoals antidepressiva, neuroleptica en anti-aritmica.

Contra ARTILOG ® Celecoxib

Het gebruik van ARTILOG ® gecontra-indiceerd in geval van overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen, nier- en leverfalen, inflammatoire darmziekte, maagzweer, congestief hartfalen, coronaire ischemie en arterieel vaatlijden en zowel centraal en perifeer.

Bijwerkingen - Side Effects

Ondanks de selectieve remmende werking van celecoxib laat toe de schadelijke werking van de mucosa gastro-enterische drastisch verminderen, gewoonlijk worden voor niet-selectieve NSAID, waarbij ARTILOG ® niet vrij van mogelijke bijwerkingen.
Heel vaak hebben in feite gemanifesteerd sinusitis, urineweginfectie en ademhaling, slapeloosheid, buikpijn, winderigheid, obstipatie en diarree, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, lever en nefrotoxiciteit, allergische reacties van zowel een huid die de luchtwegen.

De ernst en frequentie van deze symptomen is onvermijdelijk geassocieerd met de behandelingsduur en de dosis van het geneesmiddel gebruikt.

Aantekeningen

ARTILOG ® en een geneesmiddel op medisch voorschrift vereist.