CELEBREX Celecoxib


CELEBREX ® en een geneesmiddel op basis van celecoxib

Groepstherapie: Anti-inflammatoire en antireumatische geneesmiddelen

niet-steroïde selectief gebruikt bij de symptomatische behandeling van ontstekingsziekten zoals reumatische gebaseerd spondylitis ankylosans en reumatoïde artritis.

Werkingsmechanisme CELEBREX ® Celecoxib

Celecoxib, het werkzame bestanddeel Celebrex ® , En een NSAID, kan de isovorm van cyclooxygenase-2 selectief remmen.
Oraal wordt snel geabsorbeerd uit het maag-slijmvlies en bereikt de maximale plasmaconcentratie in ongeveer 2 -3 uur later worden gedistribueerd naar verschillende weefsels, vanwege de koppeling met het plasma.
Na een halfwaardetijd van ongeveer 8-12 uur en een intense lever ondersteund door CYP2C9, celecoxib, in de vorm van inactieve katabolieten, wordt voornamelijk door de nieren.
Vanuit farmacodynamische oogpunt evenwel de celecoxib, verkregen van pyrazolen door een reeks chemische veranderingen, en kunnen herkennen en selectief binden de specifieke zak van cyclooxygenase 2, oefenen een remmende werking uitsluitend gericht deze enzymen.
Deze activiteit leidt tot een afweging van de biologische activiteit van het actieve principe kan derhalve blokkeren de chemie die leidt tot de vorming van prostanoïden betrokken bij het ontstaan ​​van ontsteking, pijn en dell'mucosa gastro-enterische, belangrijk bij de bescherming maagslijmvlies, in de regulering van de nierfunctie en de controle van de slaap-waak cyclus.

Uit therapeutisch oogpunt van de bovenstaande moleculaire mechanismen resulteren in een goede anti-inflammatoire en anti-oedeem activiteit en een bescheiden activiteit gastro-schadelijk.

Studies en klinische werkzaamheid


1.IL CELECOXIB bij reumatische aandoeningen
Drugs. 24 dec 2011; 71 (18): 2457-89.

Celecoxib: een overzicht van het gebruik ervan voor de symptomatische verlichting bij de behandeling van artrose, reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew.


Interessant onderzoek dat de werkzaamheid van celecoxib bij de behandeling van inflammatoire pijn aanwezig bij ziekten zoals reumatoïde artritis, osteoartritis en spondylitis ankylopoetica evalueert. Meer bepaald moet deze werkzame stof worden beschouwd als therapeutische benadering keuze in patiënten met of aanleg voor het ontwikkelen van ziekten van het maag-darmkanaal.


2 .IL CELECOXIB PIJN CONTROL IN POSTOPERATIEVE
Cochrane Database Syst Rev 2012 Mrt 14; 3: CD004233.

Enkele dosis orale celecoxib voor acute postoperatieve pijn bij volwassenen.


Onderzoek toont dat de enkelvoudige orale dosis van 400 mg celecoxib effectieve pijnvermindering na grote chirurgische ingrepen verminderen van de neveneffecten die geassocieerd met conventionele therapieën met niet-selectieve NSAID kan zijn.


3.IL celecoxib bij VOORKOMEN colorectale adenomen
Cancer Prev Res (Phila). April 2009, 2 (4): 310-21. Epub 2009 tot 31 maart.

Vijf jaar werkzaamheid en veiligheid analyse van de adenoompreventie met CelecoxibTrial.


Interessante klinische studie toont dat na 5 jaar van testen van de effectiviteit van het nemen van 400 mg per dag van celecoxib, in het voorkomen van de vorming van colorectale adenomen Ondanks de gedocumenteerde verhoogd cardiovasculair risico bij patiënten met reeds bestaande atherosclerotische ziekte.

Wijze van gebruik en de dosering

CELEBREX ®
Ondoorzichtig 200 mg celecoxib.
De normale dosering regime voor de behandeling van reumatische inflammatoire aandoeningen op basis voorziet de inname van 200 mg celecoxib per dag, bij voorkeur verdeeld in twee verschillende momenten.
Mocht de bovenstaande dosering is niet effectief, na overleg met uw arts, kunt u het totale bedrag van celecoxib 400 mg per dag, altijd verdeeld in twee verschillende aannames te verhogen.

Een verdere aanpassing van de standaard dosis moet worden verwacht bij oudere patiënten of patiënten met een leverziekte en nieren.

Waarschuwingen CELEBREX ® Celecoxib

De behandeling met CELEBREX ® Gezien de mogelijke bijwerkingen, moet worden gecontroleerd door uw arts, die op zijn beurt periodiek moet toezien op de mate van werking van de lever, de nieren en het hart.
De behandeling met celecoxib moet worden opgevat als een behandeling van korte duur, nuttig om de pijnlijke symptomen die waargenomen wordt in de loop van inflammatoire articulaire overwinnen, het vermijden van de toediening van het geneesmiddel te verlengen gedurende een paar dagen, gezien de grotere incidentie van bijwerkingen.
De toediening van CELEBREX ® moet gebeuren met speciale zorg bij patiënten met gastro-intestinale, hart-, lever en nieren van hetzelfde uitzicht op de verhoogde gevoeligheid voor effecten die typisch van de behandeling met selectieve NSAID's kant.
Dezelfde zorg moet worden gegeven aan al die atopische patiënten, gezien de grote allergeniciteit van celecoxib.
Elke schijn van bijwerkingen, moet het alarm van de patiënt, die na overleg met uw arts kan de mogelijkheid van schorsing van de huidige behandeling te overwegen.
CELEBREX ® bevat lactose, dus het is niet aanbevolen bij patiënten met een lactose-intolerantie, enzym lactase deficiëntie of galactose malabsorptie syndroom.

Gezien het vermogen van celecoxib te veroorzaken duizeligheid, Zwangerschap en zwangerschap is gecontra-indiceerd vanwege de afwezigheid van significante klinische studie kan het veiligheidsprofiel van celecoxib voor de gezondheid van de foetus te karakteriseren, en gezien de resultaten van de vele experimentele studies aantonen van de borst borst, gezien het vermogen van celecoxib te accumuleren in de moedermelk in klinisch relevante hoeveelheden.

Interacties

Bekend levermetabolisme van celecoxib, wiens protagonisten enzymen citocromiali en vooral CYP2C9, en kan een aantal actieve ingrediënten waarvan gelijktijdige aanname te beschrijven, van invloed kunnen zijn normale farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen van celecoxib.
Meer precies, de gelijktijdige toediening van:

  • Orale anticoagulantia, kan een aanzienlijke verhoging van het risico van hemorragische diathese;
  • ACE-remmers, angiotensine-II-antagonisten, ciclosporine en tacrolimus de hepatotoxische en nefrotoxische eigenschappen van celecoxib te verbeteren;
  • Fluconazol en andere actieve inductoren of remmers van CYP2C9 kan in plaats daarvan invloed op de normale farmacokinetische eigenschappen van celecoxib.

Om dezelfde reden zou het passend zijn de remmende activiteit van celecoxib overweging voor dit enzym betrokken bij het metabolisme van andere werkzame bestanddelen zoals antidepressiva, neuroleptica en anti-aritmica, wiens werk aanzienlijk variëren de therapeutische profiel van deze geneesmiddelen.

Contra CELEBREX ® Celecoxib

Het gebruik Celebrex ® gecontra-indiceerd in geval van overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen, nier- en leverfalen, inflammatoire darmziekte, maagzweer, congestief hartfalen, coronaire ischemie en arterieel vaatlijden en zowel centraal en perifeer.

Bijwerkingen - Side Effects

Tal van klinische studies en zorgvuldige controle post-marketing hebben aangetoond dat behandeling met CELEBREX ® kunnen tal van bijwerkingen te presenteren, hoewel de selectiviteit van de werking van celecoxib, vooral in bepaalde gepredisponeerde patiënten.
Sinusitis, urineweginfectie en ademhaling, slapeloosheid, buikpijn, winderigheid, obstipatie en diarree, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, lever en nefrotoxiciteit, allergische reacties van zowel een huid die respiratoire aandoeningen van het gezichtsvermogen en gehoor zijn de belangrijkste bijwerkingen beschreven na het innemen van Celebrex ® Wiens incidentie en ernst die toch lijken gerelateerd aan de dosis van het geneesmiddel gebruikt.

Aantekeningen

CELEBREX ® en een geneesmiddel op medisch voorschrift vereist.