Suboxone


Dat cos 'è Suboxone?

Suboxone wordt gepresenteerd als witte, zeshoekige, sublinguale (dwzè onder de tong moeten worden opgelost). Suboxone bevat twee werkzame stoffen, buprenorfine en naloxon. Elke tablet bevat 2 mg buprenorfine en 0,5 mg naloxon, of 8 mg buprenorfine en 2 mg naloxon.

Wat is Suboxone?


Suboxone wordt gebruikt door drugsverslaafden die hebben ingestemd met behandeling die ze normaal te zoeken in plaats van de opiaten. Opioïden, ook bekend als verdovende middelen, zijn drugs zoals heroïne of morfine. Suboxone wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaarà già gevolgd door een medisch oogpunt, sociale en psychologische.
Het geneesmiddel isò uitsluitend verkregen bijzonder voorschrift.

Hoe is Suboxone?

Suboxone moet worden gebruikt onder toezicht van een arts met ervaring in de behandeling van verslaving aan opioïden. Voor het voorschrijven è nodig om de functionaliteit te evaluerenà Lever van de patiënt.
De manier waarop Suboxone wordt gebruikt, hangt af van de conditie van de patiënt, soort van verslaving, staat van terugtrekking, en of vervangende therapie già in uitvoering (bijv. methadon).
De aanbevolen startdosering is één tot twee tabletten Suboxone 2 mg / 0,5 mg, die zal gaanà dosering wordt aangepast aan de respons van de patiënt totdat het gestabiliseerd. De dagelijkse dosis mag niet meer dan 24 mg buprenorfine. Zodra toestand van de patiënt gestabiliseerd, de dosering kanò aangepast of verlaagd. Voor de volledige dosering instructies, zie de samenvatting van de productkenmerken EPAR.
De tabletten moeten onder de tong worden geplaatst en laten oplossen; erò komt in 5-10 minuten.

Hoe werkt Suboxone?

Suboxone bevat twee werkzame stoffen: buprenorfine een opioïde agonist (een stof die werkt als een opioïde) en naloxon, een opioïde antagonist (het gaat de effecten van opioïden). Buprenorfine, in de vorm van sublinguale tabletten wordt gebruikt sinds de midà jaren negentig als een wissel behandeling voor verslaving aan opioïden.
Echter, è gezien dat de tabletten werden incorrect gebruikt, zoals verslaafden om hen op te lossen aan de oplossing cos injecterenì geproduceerd. Naast buprenorfine, Suboxone bevat ook naloxon, die het misbruik van het geneesmiddel voorkomt. Wanneer via de mond ingenomen, wordt naloxon niet geabsorbeerd, maar als geïnjecteerd om een ​​opioïde verslaafde, veroorzaakt het acute ontwenningsverschijnselen.

Welke studies zijn gedaan op Suboxone?

De effecten van Suboxone werd eerst in proefmodellen getest voordat deze bij mensen werd onderzocht.
De belangrijkste studie vergeleek de effectiviteit van het medicijn Suboxone met buprenorfine alleen of met in 326 patiënten met opioïdverslaving (heroïne) een placebo (een schijnbehandeling). De studie è duurde 4 weken gemeten en het percentage patiënten wier urine aan het einde van de studie, geen spoor van opioïden. Patiënten gebruikten ook een speciaal ontworpen vragenlijst om hun verlangens NA DIE opnemené è werd gemeten door de verandering in de score van de vragenlijst vóór het begin en na het einde van de studie.

Welke voordelen bleek Suboxone tijdens de studies?

Suboxone è gedemonstreerd meerù werkzamer dan placebo: 17,8% van de patiënten die het geneesmiddel è negatieve urine onderzoek uitgevoerd aan het einde van de studie, vergeleken met 5,8% van de patiënten behandeld met placebo. De score, die lag tussen 62,4 en 65,6 voor de behandeling, è gedaald tot 29,8 na behandeling met Suboxone (en 55,1 met placebo). De studie toonde ook aan dat er verschillen in de effectiviteit van Suboxone buprenorfine alleen.

Wat zijn de risico's die samenhangen met Suboxone?

Bijwerkingen meerù gemeenschappelijke, waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten, slapeloosheid, constipatie, misselijkheid, zweten, hoofdpijn en ontwenningsverschijnselen. Voor een compleet overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Suboxone, zie de bijsluiter.
Suboxone mag niet worden gebruikt bij mensen die overgevoelig (allergisch) buprenorfine of naloxon kan zijn, of voor één van de hulpstoffen. Het mag niet worden gebruikt bij patiënten met ernstige longfalen, ernstig leverfalen of acute alcoholvergiftiging of deliriumtremens (aandoening veroorzaakt door alcohol).

Baarsé è Suboxone goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) heeft geconcludeerd dat de combinatie van een stof vergelijkbaar met opioïden en een opioïde antagonist een vastgestelde strategie voor het verminderen van de mogelijkheidà drugsmisbruik door injectie in een ader, en heeft daarom besloten dat de voordelen van Suboxone als substitutiebehandeling voor opioïdenverslaving groter zijn dan de risico's en dat het in de handel brengen.

Welke maatregelen worden genomen om een ​​veilig gebruik van Suboxone te verzekeren?

Het bedrijf dat Suboxone appronter verkooptà informatieve's voor artsen en apothekers, opdaté zijn zich bewust van het risico van misbruik en eventuele specifieke problemen op het vlak van de veiligheid van het geneesmiddel, zoals leveraandoeningen en het effect op pasgeborenen.

Overige informatie over Suboxone

Op 26 september 2006 heeft de Europese Commissie op aan SP Europe verleende een handelsvergunning voor Suboxone, in de hele Europese Unie geldige vergunning.
Voor de volledige versie van het beoordelingsrapport (EPAR) voor Suboxone, klik hier.

Laatste update van deze synthese: 08- 2006.