Bereken de bloedtest vaderschapDe tabellen in dit artikel kunt u snel berekenen van de compatibiliteità bloedgroep van een individu met die van de ouders.De eerste regeling stelt ons in staat om de mogelijke bloedgroep van een kind dat het kennen van de bloedgroep van de moeder en de vermeende vader vast te stellen.

Te verwijzen naar de tabel is de kolom die overeenkomt met de bloedgroep van de vader en probeert tussen de verschillende lijnen die deel uitmaken van het ene op het bloed van de moeder.


Bloedgroep van de Vader
Een B AB 0
Bloed van de moeder Een A of 0 A, B, AB of 0 A, B of AB A of 0 De bloedgroep van het kind moet zijn:
B A, B, AB of 0 B of 0 A, B of AB B of 0
AB A, B of AB A, B of AB A, B of AB A of B
0 A of 0 B of 0 A of B 0


Als bijvoorbeeld de bloedgroep van de vader è 0 en die van de moeder è B, zal het kind hebbenà bloedgroep B of 0.


In sommige gevallen (moeder met bloedgroep A en groep B met vader) het vermogenà van de test om het vaderschap vast te stellenà è zeer laag (het kind kan elk van de vier mogelijke bloedgroepen hebben).De tweede regeling stelt u in staat om terug naar de bloedgroep van de vader gaan wist dat de moeder en zoon.

Om te verwijzen naar de tabel naar de kolom die overeenkomt met de bloedgroep van het kind en kiezen uit de verschillende lijnen op degene die de bloedgroep van de moeder kruist.
Sommige dozen werden verduisterd Omdaté dergelijke combinaties niet mogelijk (een kind kan nietò hebben bloedgroep AB als de moeder è drager van groep 0).Bloedgroep van de Zoon
Een B AB 0
Bloed van de moeder Een A, B, AB of 0 B of AB B of AB A, B, of 0 De bloedgroep van de vader moet zijn:
B A of AB A, B, AB of 0 A of AB A, B, of 0
AB A, B, AB of 0 A, B, AB of 0 A, B of AB
0 A of AB B of AB A, B, of 0


NOTE: slechts in enkele specifieke gevallen de test van de bloedgroep kanò bevestigen of uitsluiten ondubbelzinnig een vermeende vaderschapà. Alleen DNA-analyse pòtussen geven daarna een resultaat van 100% veilig. Hoewel zeer zeldzame, genetische mutaties regels kunnen cabiare zodat zelfs kinderen onmogelijk zijn (bv. Groep A of B door ouders 0) kan mogelijk worden.


Deze tabellen kan wel wat twijfels over een aantal specifieke gevallen te verhogen. Sommigen kunnen vragen, bijvoorbeeld hoe twee ouders die drager zijn van bloedgroep A kan leiden tot een kind met bloedgroep A of 0. Om deze vraag is het noodzakelijk om een ​​aantal basisbegrippen van de Mendeliaanse genetica beantwoorden teneinde duidelijkheid.

De bloedgroep van een persoon è bepaald door de aanwezigheid van twee allelen. Een allel è Een alternatieve vorm van een bepaald gen. Bijvoorbeeld, een gen dat het karakter kleur van het haar in een dier bedieningselementenò bestaan ​​in twee allelen: allel haar lichte en donkere vacht allel.