Alcohol Vrijwaring inhoud


In nuchtere toestand de piek alcohol concentratie (maximale concentratie van alcohol in het bloed) wordt bereikt binnen dertig minuten na. Als alcohol wordt ingenomen met voedsel, wordt de piek in een meer bereiktù geleidelijke, maar het verlengt ook de tijd doorgebracht op deze waarde; uiteindelijk verlengt de totale tijd van de eliminatie.

De snelheidà absorptie is afhankelijk van verschillende factoren: toeneemt indien è op een lege maag, als je koolzuurhoudende drank, indien de drank hoog gradatie en bij gastritis, terwijl è più traag als je è een volle maag, vooral wanneer de voeding veel vet.

De alcoholconcentratie in het bloed weerspiegelt de hoeveelheidà ethanol niet alleen aanwezig in het bloed, maar in alle compartimenten van de lichaamsvloeistoffen. We verduidelijken het concept met een voorbeeld: als een man van 70 kg vasten drankje snel een paar blikjes bier hoge carrosserie van het individu en de mate van hydratatie. Een pariteità alcohol ingenomen, in feite, een vrouw toont een piek BAC doorgaans hoger dan een mens; naar pariteità body mass, mager en een onderwerp normoidratato raggiungerà een piek alcohol concentratie van minder dan een persoon van hetzelfde gewicht maar vet en oud, aangeziené groter è het percentage lichaamsvocht in de eerste dan in de tweede.

Onze calculator houdt rekening met deze factoren om een ​​schatting BAC bereikt binnen een half uur na inname van een alcoholische drank te geven. We moeten echter niet vergeten dat leven na de doodà wettelijk toegestane limieten voor de gids, zijn ook subjectieve effecten, zodat in Parità BAC twee personen kunnen grote verschillen in het onderhoud van mentale en zintuiglijke functies nodig element.

Eenmaal bereikt, de piek alcohol concentratie stabiel blijft voor een korte tijd (ongeveer een half uur), NA DIEé langzaam begint te dalen: in feite is alcohol gemetaboliseerd in de lever en minimaal uitgescheiden in de urine en de uitgeademde lucht. Het tempo van de beschikking van de lever è constant en geschat op ongeveer 3-6, maximaal 8 gram / uur; onze computer maakt gebruik van een gemiddelde waarde te bepalen hoe lang è indicatie kan gaan rijden.

Volgens de wegcode (art. 186, zoals gewijzigd) de wettelijke limiet van het alcoholpromillage (bloedalcoholgehalte) tijdens het rijden mag niet meer dan 0,5 g / l (0,5 gram per liter). Zoals gezegd tot nu herinneren wij alcohol, zelfs Hoeveelheidà bescheiden, è onverenigbaar met het rijden; geldt derhalve een eenvoudige regel, maar fundamenteel:

als je moet rijden, drink geen alcohol.

De effecten van alcohol worden gevoeld, zelfs na uren: ernstig als je hebt gedronken met veel paar uur voordat u gaat rijden.

De auteur wijst elke verantwoordelijkheidà schade, claims of schade, direct of indirect, die voortvloeit uit de rekenmodules met betrekking tot de BAC en het tijdstip van de verkoop van alcohol ingenomen.