Display #
Title Author Hits
Amandelen Amare admin 110
Amygdaline admin 121
Arseen toxiciteit dellarsenico admin 157
Bacteriƫle vergiftiging admin 140
Biotransformatie en lichaamsvreemde admin 177
Chromosomen en chromosomale mutaties admin 130
Doelmoleculen van toxische stoffen admin 101
Dronkenschap admin 107
Effecten parathion gezondheid admin 110
Experimentele evaluatie van de toxiciteit admin 83
Fytotherapie risico's van natuurlijke admin 127
Geneesmiddelenbewaking admin 115
Identificatie toxicologische gevaar admin 90
Kankerverwekkende stoffen en carcinogenese admin 141
Kwik toxiciteit van kwik admin 105
Lead toxiciteit van lood admin 98
Mariene toxines, giftige stoffen in vis, algen en weekdieren admin 89
Mutagenese en mutaties admin 138
Organofosfaat toxiciteit van organofosforver- admin 116
Paracetamol en levernecrose admin 120
Phytovigilance admin 104
Rating acute toxiciteit, toxiciteit subacute, chronische toxiciteit admin 78
Reacties waaronder toxische en biologisch doelwit admin 106
Stroomvoorziening notities admin 119
Studie en evaluatie van carcinogenese admin 84
Tetrachloorkoolstof of Freon 10 admin 93
Toxiciteit van de metalen, zware metalen admin 92
Toxiciteit van insecticiden en gechloreerde admin 102
Toxiciteit van pesticiden admin 104
Toxicokinetiek admin 103
Toxicologie van de voortplantingscyclus en teratogeniciteit admin 106
Toxinen in levensmiddelen admin 92
Vergiftiging giftige paddestoelen admin 127
Voedselketen bioaccumulatie, Biomagnificatie admin 278
Waterstofcyanide en cyanogenic glycosiden admin 160