Display #
Title Author Hits
Amandelen Amare admin 125
Amygdaline admin 142
Arseen toxiciteit dellarsenico admin 173
Bacteriƫle vergiftiging admin 160
Biotransformatie en lichaamsvreemde admin 196
Chromosomen en chromosomale mutaties admin 144
Doelmoleculen van toxische stoffen admin 117
Dronkenschap admin 125
Effecten parathion gezondheid admin 130
Experimentele evaluatie van de toxiciteit admin 97
Fytotherapie risico's van natuurlijke admin 145
Geneesmiddelenbewaking admin 135
Identificatie toxicologische gevaar admin 104
Kankerverwekkende stoffen en carcinogenese admin 160
Kwik toxiciteit van kwik admin 122
Lead toxiciteit van lood admin 115
Mariene toxines, giftige stoffen in vis, algen en weekdieren admin 107
Mutagenese en mutaties admin 159
Organofosfaat toxiciteit van organofosforver- admin 134
Paracetamol en levernecrose admin 139
Phytovigilance admin 122
Rating acute toxiciteit, toxiciteit subacute, chronische toxiciteit admin 95
Reacties waaronder toxische en biologisch doelwit admin 128
Stroomvoorziening notities admin 140
Studie en evaluatie van carcinogenese admin 104
Tetrachloorkoolstof of Freon 10 admin 110
Toxiciteit van de metalen, zware metalen admin 109
Toxiciteit van insecticiden en gechloreerde admin 121
Toxiciteit van pesticiden admin 121
Toxicokinetiek admin 122
Toxicologie van de voortplantingscyclus en teratogeniciteit admin 127
Toxinen in levensmiddelen admin 110
Vergiftiging giftige paddestoelen admin 147
Voedselketen bioaccumulatie, Biomagnificatie admin 314
Waterstofcyanide en cyanogenic glycosiden admin 178