Display #
Title Author Hits
Amandelen Amare admin 114
Amygdaline admin 128
Arseen toxiciteit dellarsenico admin 162
Bacteriƫle vergiftiging admin 148
Biotransformatie en lichaamsvreemde admin 185
Chromosomen en chromosomale mutaties admin 134
Doelmoleculen van toxische stoffen admin 106
Dronkenschap admin 113
Effecten parathion gezondheid admin 118
Experimentele evaluatie van de toxiciteit admin 87
Fytotherapie risico's van natuurlijke admin 134
Geneesmiddelenbewaking admin 122
Identificatie toxicologische gevaar admin 93
Kankerverwekkende stoffen en carcinogenese admin 148
Kwik toxiciteit van kwik admin 111
Lead toxiciteit van lood admin 105
Mariene toxines, giftige stoffen in vis, algen en weekdieren admin 95
Mutagenese en mutaties admin 145
Organofosfaat toxiciteit van organofosforver- admin 122
Paracetamol en levernecrose admin 127
Phytovigilance admin 110
Rating acute toxiciteit, toxiciteit subacute, chronische toxiciteit admin 85
Reacties waaronder toxische en biologisch doelwit admin 113
Stroomvoorziening notities admin 127
Studie en evaluatie van carcinogenese admin 91
Tetrachloorkoolstof of Freon 10 admin 98
Toxiciteit van de metalen, zware metalen admin 98
Toxiciteit van insecticiden en gechloreerde admin 109
Toxiciteit van pesticiden admin 110
Toxicokinetiek admin 110
Toxicologie van de voortplantingscyclus en teratogeniciteit admin 114
Toxinen in levensmiddelen admin 98
Vergiftiging giftige paddestoelen admin 135
Voedselketen bioaccumulatie, Biomagnificatie admin 292
Waterstofcyanide en cyanogenic glycosiden admin 167