Display #
Title Author Hits
Amandelen Amare admin 100
Amygdaline admin 109
Arseen toxiciteit dellarsenico admin 145
Bacteriƫle vergiftiging admin 124
Biotransformatie en lichaamsvreemde admin 163
Chromosomen en chromosomale mutaties admin 120
Doelmoleculen van toxische stoffen admin 90
Dronkenschap admin 97
Effecten parathion gezondheid admin 98
Experimentele evaluatie van de toxiciteit admin 65
Fytotherapie risico's van natuurlijke admin 115
Geneesmiddelenbewaking admin 100
Identificatie toxicologische gevaar admin 81
Kankerverwekkende stoffen en carcinogenese admin 126
Kwik toxiciteit van kwik admin 94
Lead toxiciteit van lood admin 86
Mariene toxines, giftige stoffen in vis, algen en weekdieren admin 75
Mutagenese en mutaties admin 122
Organofosfaat toxiciteit van organofosforver- admin 102
Paracetamol en levernecrose admin 100
Phytovigilance admin 94
Rating acute toxiciteit, toxiciteit subacute, chronische toxiciteit admin 65
Reacties waaronder toxische en biologisch doelwit admin 95
Stroomvoorziening notities admin 100
Studie en evaluatie van carcinogenese admin 72
Tetrachloorkoolstof of Freon 10 admin 83
Toxiciteit van de metalen, zware metalen admin 81
Toxiciteit van insecticiden en gechloreerde admin 89
Toxiciteit van pesticiden admin 92
Toxicokinetiek admin 90
Toxicologie van de voortplantingscyclus en teratogeniciteit admin 89
Toxinen in levensmiddelen admin 79
Vergiftiging giftige paddestoelen admin 113
Voedselketen bioaccumulatie, Biomagnificatie admin 257
Waterstofcyanide en cyanogenic glycosiden admin 147