Display #
Title Author Hits
Amandelen Amare admin 159
Amygdaline admin 174
Arseen toxiciteit dellarsenico admin 205
Bacteriƫle vergiftiging admin 191
Biotransformatie en lichaamsvreemde admin 227
Chromosomen en chromosomale mutaties admin 179
Doelmoleculen van toxische stoffen admin 150
Dronkenschap admin 160
Effecten parathion gezondheid admin 163
Experimentele evaluatie van de toxiciteit admin 135
Fytotherapie risico's van natuurlijke admin 175
Geneesmiddelenbewaking admin 163
Identificatie toxicologische gevaar admin 132
Kankerverwekkende stoffen en carcinogenese admin 195
Kwik toxiciteit van kwik admin 154
Lead toxiciteit van lood admin 151
Mariene toxines, giftige stoffen in vis, algen en weekdieren admin 137
Mutagenese en mutaties admin 191
Organofosfaat toxiciteit van organofosforver- admin 163
Paracetamol en levernecrose admin 176
Phytovigilance admin 152
Rating acute toxiciteit, toxiciteit subacute, chronische toxiciteit admin 126
Reacties waaronder toxische en biologisch doelwit admin 155
Stroomvoorziening notities admin 170
Studie en evaluatie van carcinogenese admin 140
Tetrachloorkoolstof of Freon 10 admin 143
Toxiciteit van de metalen, zware metalen admin 138
Toxiciteit van insecticiden en gechloreerde admin 155
Toxiciteit van pesticiden admin 152
Toxicokinetiek admin 149
Toxicologie van de voortplantingscyclus en teratogeniciteit admin 163
Toxinen in levensmiddelen admin 138
Vergiftiging giftige paddestoelen admin 179
Voedselketen bioaccumulatie, Biomagnificatie admin 365
Waterstofcyanide en cyanogenic glycosiden admin 209