Display #
Title Author Hits
Amandelen Amare admin 104
Amygdaline admin 114
Arseen toxiciteit dellarsenico admin 152
Bacteriƫle vergiftiging admin 132
Biotransformatie en lichaamsvreemde admin 168
Chromosomen en chromosomale mutaties admin 125
Doelmoleculen van toxische stoffen admin 96
Dronkenschap admin 102
Effecten parathion gezondheid admin 104
Experimentele evaluatie van de toxiciteit admin 70
Fytotherapie risico's van natuurlijke admin 122
Geneesmiddelenbewaking admin 108
Identificatie toxicologische gevaar admin 85
Kankerverwekkende stoffen en carcinogenese admin 135
Kwik toxiciteit van kwik admin 99
Lead toxiciteit van lood admin 92
Mariene toxines, giftige stoffen in vis, algen en weekdieren admin 83
Mutagenese en mutaties admin 130
Organofosfaat toxiciteit van organofosforver- admin 110
Paracetamol en levernecrose admin 107
Phytovigilance admin 100
Rating acute toxiciteit, toxiciteit subacute, chronische toxiciteit admin 71
Reacties waaronder toxische en biologisch doelwit admin 100
Stroomvoorziening notities admin 104
Studie en evaluatie van carcinogenese admin 78
Tetrachloorkoolstof of Freon 10 admin 88
Toxiciteit van de metalen, zware metalen admin 87
Toxiciteit van insecticiden en gechloreerde admin 96
Toxiciteit van pesticiden admin 98
Toxicokinetiek admin 97
Toxicologie van de voortplantingscyclus en teratogeniciteit admin 93
Toxinen in levensmiddelen admin 86
Vergiftiging giftige paddestoelen admin 121
Voedselketen bioaccumulatie, Biomagnificatie admin 268
Waterstofcyanide en cyanogenic glycosiden admin 154