Personal trainer en gewichtsverlies Zesde deel


Voorbeelden als deze als ze kunnen noemen velen als argumenten wiens kennis met betrekking tot de theorie en praktijk lenen zich voor onderlinge interacties, om te stijgen naar een model om meer te wetenù hoog en uitputtend (vergeleken met die veroorzaakt door theorie en praktijk afzonderlijk weerlegd) te beoordelen en te behandelen het argument zelf.

De voorbeelden onderscheiden drie verschillende soorten werkelijkheidà gevonden in termen van persoonlijke voorbereiding specifiek over dit gebied, uiteraard magere de mogelijke nuances, dat zij een functie van de hoeveelheid en de kwaliteit van de interactie-overlap tussen de velden van de theoretische en wetenschappelijke kennis en de praktijk kunnen verwerven.

Duidelijk de uitzonderingen zijn altijd mogelijk, maar opmerkingen over 'toerekening van een ander niveau van expertise in virtù de aard van het trainingsproces dat de pen aangeeft en verwijzen naar più of minder hoge waarschijnlijkheidà statistieken om de nodige deskundigheid (in de personal trainer) om resultaten te veroorzaken vinden dat è verwant in functie van respectievelijk meer of mindere onderlinge wisselwerking tussen theorie en praktijk gehouden, zowel op basis van wat zijn de niveaus van kwaliteit en kwantiteit (theoretische en praktische) kennis van de mogelijkheden waarop de onderlinge hetzelfde.

Zoals gezegd dusver met betrekking tot de redenen die de toerekening van meer verantwoordelijkheid om de persoonlijke trainer rechtvaardigen, waarvan de vorming wordt afgeleid van het substraat praktijkervaring en van die van de wetenschappelijke kennis die door universitaire studies of andere (maar nog gelijk en eveneens opgenomen in de reikwijdte kwalitatief), kunnen worden beschouwd op dezelfde wijze als een zuiver theoretisch concept - net als vele andere die we externalizeò het beter zou zijn om maar te doen zonder enige feitelijke demonstratie van hun geldigheidà praktijk -, overige Perciò geldig alleen in theorie, doelgericht doeleinden verhaal in plaats van toepassingen.
Hoewel slechts een concept, dezelfde structurele kenmerken anders dan louter conceptuele en abstracte connotaties - als è gevormd door een theorie ge├»nduceerde (Inductief theorie) op basis van zijnò dat è werd gevonden door mij in de praktijk veld en niet vanuit een theorie afgeleid (deductieve theorie) Dwz erò het wenselijk zou zijn om te doen vanaf louter theorie afgeroomd ervaring!
Die gerapporteerd in deze Focus Personal Trainer zijn enkele voorbeelden van persoonlijke prestaties verkregen in de transformatie lichaam van mensen die ik volg (persoonlijk in de sportschool met de optie Persoonlijke Productinformatie, op afstand met de Toezicht Productinformatie en e-mail, zonder ooit te hebben gezien in de persoon van de klant, met de optie Virtual Productinformatie) In zowel de voedingswaarde training.
De resultaten zijn het gevolg van de toepassing praktijk afgeleid inductief, evenalsè het objectief bewijs en bevestiging op de vloer van de concrete ervaring van de geldigheidà conceptuele getheoretiseerd inductief door mij, uit herzieningen voorgesteld door de verkregen uit praktijkervaring resultaten.