Raffinage of slijpen oliën


De systemen van vermalen of raffineren bestaan ​​uit een reeks bewerkingen moet eetbare olie te maken. Vooral zaadoliën in feite vaak gekenmerkt door geuren en kleuren die kan een nogal lelijk.

Voor de één type olie is niet è zei dat er nemen alle slijpen systemen, aangeziené deze zijn uiteraard gekozen in relatie tot gebreken die presenteert; bijvoorbeeld als een olie è verstoken van schaduwà onaangenaam, je de stap van verkleuring overslaan.

Te verbeteren of te verfijnen è de set van behandelingen waarmee het maakt een verhandelbare olie die niet over de wettelijke voorschriften of de organoleptische eigenschappen voldoende.

Unlike olijfolie, zaadoliën nietò nooit eetbaar na extractie en worden alleen de behandeling van het malen of raffineren.

De sojaolie, bijvoorbeeld, vereist geen verkleuring, dat è echter van belang om de kleur bruin palmolie te corrigeren.

§ Ontgommen: gebruikt te verwijderen zwevende deeltjes in de olie, die na verloop van tijd kan leiden tot de vorming van neerslagen (slijm, fosfolipiden, harsen, suikers, eiwitten). In de ogen van het lichaam van de consument in de bodem van een olijfolie è vaak beschouwd als synoniem van echtheid wordenà; allesò, Voorò, Normaal gesproken niet van toepassing voor het zaad olie. De industrie moet daarom voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de consument, het voorkomen van zaad olie om het neerslag te vormen. Het voert vervolgens een de-gommen.

De stoffen die neerslaan kan zijn in water oplosbaar en niet-polaire. De wateroplosbare componenten worden verwijderd door toevoeging van water en daaropvolgende centrifugatie, terwijl de niet in water oplosbare worden verwijderd door toevoeging van fosforzuur of citroenzuur - 60 80 C 30/05 ", gevolgd door een centrifugatie.


§ NEUTRALISATIE: dient om de vrije vetzuren te verwijderen, het verminderen van de zuurgraadà zaad olie. Het is waarschijnlijk het procesù belang van alle systemen van de correctie en dient enkel om de zuurgraad te verlagenà door de aanwezigheid van vrije vetzuren. Over het algemeen gebruikt drie systemen: het neutraliseren met alkali, ontzuren met oplosmiddel en neutralisatie door middel van destillatie.

Neutralisatie met alkali: è het systeem meest gebruikte en minst ingrijpende; kan nietò echter wel worden gebruikt voor olie met een zuurtegraadà groter dan 10%. Het toevoegen van NaOH - 60 80 C, de vrije vetzuren reageren met soda, zoutvorming of zepen die zijn opgelost in de waterige fase. Door fase scheiding en daaropvolgende wassen met water bij 90C deze zepen zijn volledig verwijderd en naar de cosmetische aangepakt.

Ontzuring oplosmiddel: gebaseerd op de verschillende oplosbaarheidà tussen triglyceriden en vrije vetzuren. De olie wordt behandeld met een mengsel van oplosmiddelen hexaan en isopropanol wordt triglyceriden opgelost in hexaan, terwijl de vrije vetzuren hebben een grotere affiniteità voor isopropanol. Vervolgens uitvoeren van een fasescheiding van de olie en het hexaan afgedestilleerd.

Neutralisatie door destillatie: destillatieproces heet onder hoog vacuüm. E 'voor de olie ook desodorisatie vereisen. Het is een beetje methode gebruikt, omdaté heeft het nadeel dat bijzonder duur, vooral wanneer een olie niet te worden reukloos.

§ Bleken: dient om pigmenten, oxidatieproducten, sporen van zeep en zwavelverbindingen te verwijderen. Può worden gedaan door chemische methoden, met behulp van oxiderende middelen (KMnO4, K2Cr2O7, ozonated lucht, UV) of door fysische methoden (bentoniet, bleekaarde, actieve kool).

§ Ontgeuring: verwijdering van de vluchtige stoffen die de onaangename geur (vrije vetzuren, tussenproducten van de oxidatie van vetten, onverzadigde koolwaterstoffen, eiwitten) werd verkregen door destillatie onder toevoer van stoom onder hoog vacuüm bij hoge temperatuur (200C). Può samen gedaan met de neutralisatie.


§ DEMARGARINAZIONE of winterklaar: dient om triglyceriden te verwijderen hoog smeltpunt, blootgesteld aan lage temperaturen, condenseren en neerslaan. De olie wordt langzaam afgekoeld tot de temperatuurlimiet demargarinazione, onderhouden dergelijke omstandigheden gedurende ongeveer 12 - 24 h en daarna gefiltreerd. Hierdoor kan het product stabiel blijven wanneer onderworpen aan hoge temperatuurschommelingen.

Dit vaste materiaal, triglyceriden met een hoog smeltpunt dat wordt verzameld, wordt vervolgens gemengd met de andere ingrediënten voor de bereiding van margarines.

HOOFD ZAADOLIE

De samenstelling van een zaadolie afhankelijk van vele factoren. Naast de botanische soorten die de verschillen afhankelijk van de variëteità, Het type van de teelt en seizoensgebonden klimatologische. De vetzuursamenstelling kanò derhalve onder kleine verschillen als gevolg van deze factoren. Bovendien kan het profiel accidicoò worden gewijzigd door kleine genetische veranderingen; We kunnen echter niet de sterolfractie, die de belangrijkste index voor deze erkenning van een olie blijft veranderen.


-Olie Pinda (Arachis hypogea)

Bevat oliezuur (35-72%) en linolzuur (13-45%); de aanwezigheid van de AC kenmerken. Arachidezuur (1-2,5%) en lignocerinezuur (1-2,5%), vrijwel afwezig in de andere oliën. Oliezuur en B-sitosterol aanwezig in hoeveelhedenà vergelijkbaar met die van olijfolie.

Arachideolie è vergelijkbaar met olijfolie uit het oogpunt van de vetzuursamenstelling en è hiervoor is de meestù gebruikt om de bezuinigingen te maken; erò veranderen, en waarmee de ricnoscimento fraude, è Altijd fractie fitosterolica.

ZONNEBLOEMOLIE (Helianthus annuus, fam. Composite)


E 'gekenmerkt door een hoog percentage onverzadigde vetzuren en van bescheiden gehalte verzadigde: oliezuur (14-65%), linolzuur (20-75%), palmitinezuur (3-10%) en stearinezuur (2-6%). De sterolfractie è gekenmerkt door de aanwezigheid van D7-stigmasterol (15%), kenmerkend zonnebloemolie, naast B-sitosterol en campesterol.
Het panel dat een resterend extractie eiwitgehalte van 38-40% heeft en daarom een ​​waardevolle eiwit supplement voor runderen en schapen.

Maïsolie (Zea maïs, fam. Graminaceae)


De kiem wordt uit het zaad door een proces van kiem reductie, en vervolgens onderworpen aan extractie. De olie è hoofdzakelijk uit linolzuur (34-62%), oliezuur (19-50%) en palmitinezuur (8-19%). Onder overvloed sterolen sitosterol (66%), campesterol (23%), stigmasterol (6%) en D5-avenasterolo.
Bevat 0,1% tocoferolen, maar significante hoeveelheid die in hoofdzaak na de behandelingen slijpen af.